Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Ispitivanje bezbednosti

U današnjem visoko konkurentnom svetu, bezbednost proizvoda je ono što zahtevamo i čemu dajemo veliku važnost. U poplavi raznovrsnih proizvoda zbog toga konkurentsku prednost na tržištu imaju upravo proizvodi sa izvršenim ispitivanjem bezbednosti od strane nezavisne institucije.

Reci naglas: Moj proizvod je bezbedan!

Postoji niz različitih zahteva za bezbednost proizvoda. Iako to zavisi od vrste proizvoda, okruženja u kome će se koristiti i zemlje u kojoj želimo da ga prodamo, koje od ovih mnogih bezbednosnih zahteva određeni proizvod mora da ispunjava, postoje tri osnovna aspekta bezbednosti koji treba da se uzmu u obzir prilikom ispitivanja:

  • električna bezbednost – rizici koji proizilaze iz električnih karakteristika proizvoda;
  • mehanička bezbednost – rizici koji proizilaze iz fizičkih karakteristika proizvoda;
  • bezbednost životne sredine – rizici izlaganja proizvoda različitim uslovima životne sredine.

U SIQ-u smo obučeni i posedujemo znanje i opremu za ispitivanje sva tri aspekta bezbednosti. Naše laboratorije su akreditovane prema standardu za laboratorije za ispitivanja SIST EN ISO/IEC 17025 i vrše ispitivanja u skladu sa nacionalnim, evropskim i međunarodnim standardima i drugim specifikacijama proizvođača.

Paleta proizvoda koje ispitujemo je široka: