Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Znak CE

Znak CE koji nalazimo na proizvodu, organima tržišnog nadzora i krajnjim korisnicima govori da proizvod ispunjava bitne zahteve odgovarajućih evropskih direktiva. Znak CE je takođe vidljivi dokaz da proizvođač preuzima odgovornost za usklađenost proizvoda.

Po završenom postupku utvrđivanja usklađenosti i pripreme tehničke dokumentacije kao dokaz usklađenosti proizvoda, proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sa sedištem unutar Evropske unije mora da sastavi EC izjavu o usklađenosti. U određenim slučajevima (proizvodi sa visokim stepenom rizika za bezbednost) postupak utvrđivanja usklađenosti (EC ispitivanje tipa) može da izvede treća, nezavisna strana (ovlašćeno telo). EC izjava o usklađenosti je poslednja stvar koju proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik mora da pripremi pre nego što proizvod označi znakom CE i plasira ga na tržište.

SIQ je ovlašćeno telo sa identifikacionim brojem 1304 za sledeće evropske direktive:
Radimo u oblastima ocenjivanja usklađenosti:

Potvrda o usklađenosti

Potvrda o usklađenosti (za znak CE) je dokument koji dokazuje da je postupak utvrđivanja usklađenosti izveden u skladu sa zahtevima odgovarajućih direktiva novog pristupa. Proizvođaču omogućava da svoj proizvod označi znakom CE.

Postupak za dodelu potvrde o usklađenosti obuhvata:

  • pregled i potvrdu izveštaja o ispitivanju koje su izdale akreditovane laboratorije,
  • pregled tehničke dokumentacije proizvoda,
  • pregled EZ izjave o usklađenosti, primerene za potpisivanje.

Usluge u okviru znaka CE:

  • ocenjivanje usklađenosti sa zahtevima različitih evropskih direktiva i izvođenje naloga ovlašćenog tela br. 1304,
  • izdavanje potvrde o usklađenosti,
  • pregled tehničke dokumentacije proizvoda,
  • pregled ocene rizika za proizvod.