Nazaj na seznam storitev

Šola varnih živil

/

"Ena šola, dve potrdili"
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci poleg SIQ potrdila ob zaključku šole pridobite še mednarodno priznano IQNet potrdilo (IQNet Academy Certificate of Training) z nazivom »Food Safety Management Representative«. Z IQNet potrdilom pridobite možnost vpisa v IQNet Academy Register of Officially Trained Professionals.

Šola obsega 10 dni in se zaključi v obdobju treh mesecev. 

Namenjena je vsem, ki se želite celoviteje usposobiti za učinkovito vodenje sistema varnih živil ter pridobiti naziv Skrbnik sistema vodenja varnih živil in Food Safety Management Representative. Šola je praktično naravnana, udeleženci ob ponedeljkih obiskujete šest vsebin v predavalnici, ostali štirje dnevi pa so namenjeni izmenjavi dobrih praks, individualnemu pristopu reševanja primera iz lastne prakse in predstavitvi projektnih nalog.

ŠOLO PRIPOROČAMO, ker

 • omogoča pridobitev celovitejšega znanja s področja vodenja varnosti živil;
 • zagotavlja izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobrih praks;
 • ga vodijo uveljavljeni predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami;
 • pod mentorstvom naših strokovnjakov izdelate projektno nalogo, s katero rešite konkreten izziv iz vašega delovnega okolja.

PROGRAM

1. dan: HACCP ŠTUDIJA (Jelka Rozman)

Spoznate vse stopnje HACCP študije, od priprave do verifikacije, pomen različnih zahtev tega orodja, težave, s katerimi se lahko srečate pri delu itd.

 • HACCP tim
 • Specifikacije, opis, diagrami poteka
 • Analiza tveganja 
 • HACCP načrt in delovanje
 • Strokovne podlage (metodologija)
 • Verifikacija

 2. dan: FIZIKALNA TVEGANJA IN SPREMLJAJOČI HIGIENSKI PROGRAMI (Jelka Rozman)

Spoznate orodja za obvladovanje različnih higienskih programov GHP (čiščenje, DDD, obvladovanje tujkov, usposabljanje).

 • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 • Korektivni in preventivni ukrepi, neskladni izdelki
 • Čiščenje, odpadki
 • Sledljivost
 • Usposabljanje
 • Skladiščenje in prevozi

 3. dan: KEMIČNA TVEGANJA IN ALERGENI (Jana Kolenc Muženič)

Spoznate načine obvladovanja kemičnih tveganj, opredeljevanja tveganj za proizvod in resnosti vpliva na varnost ter merjenja učinkovitosti obvladovanja tveganj.

 • Onesnaževala iz surovin (pesticidi, težke kovine,…)
 • Procesni kontaminanti
 • Okoljski kontaminanti
 • Onesnaževala iz materialov v stiku z živili
 • Obvladovanje alergenov
 • Vpliv vzorčenja, ocena tveganja, sledenje novostim

 4. dan: MIKROBIOLOŠKA TVEGANJA (Katja Zelenik in Tatjana Rupel)

Spoznate različne aktualne informacije iz področja mikrobioloških analiz živil, lastnosti mikroorganizmov in mikrobiološka tveganja, vzorčenje živil in brisov na snažnost za mikrobiološke analize, kontrole v laboratoriju z mikrobiološkimi analizami itd.

 • Bakterije, plesni in kvasovke
 • Virusi in zajedalci
 • Mikrobiološke analize in hitri testi
 • Vzorčenje živil in brisov na snažnost
 • Kontrole okolja, zraka in zaposlenih
 • Ocena mikrobiološkega tveganja

 5. dan: OBVLADOVANJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI ŽIVIL OD DOBAVITELJA DO KUPCA (Jana Kolenc Muženič)

Spoznate, kako obvladovati tveganja na vhodu, izbor dobavitelja, dokazila dobaviteljev, pripravo planov, nadzor in vzorčenje.

 • Ocenjevanje dobaviteljev
 • Dokumentacija dobaviteljev, presoje
 • Laboratoriji
 • Planiranje
 • Vpliv vzorčenja
 • Reševanje reklamacij

 6. dan: ZAKONODAJA, STANDARDI, NOTRANJI IN ZUNANJI NADZOR, ODPOKLICI TER KULTURA (Jana Kolenc Muženič)

Spoznate pomen spremljanja zakonodaje, strokovnih novosti, informacij iz odpoklicev, razvijanje sistema

 • Poudarki iz zakonodaje
 • Strokovno razvijanje sistema HACCP
 • Komunikacija
 • Notranje presoje
 • Odpoklici/umiki
 • Inšpekcijski nadzor

 7. – 10. dan: PROJEKTNA NALOGA IN PRIMERI DOBRE PROIZVODNE PRAKSE, 28. marec 2022

 • V sodelovanju z mentorjem izberete primer iz svojega delovnega okolja ter ga s pomočjo osvojenega znanja obdelate in uresničite v svoji praksi.
 • Pogovorite se z mentorjem (coaching) o rešitvi problema z izbranega področja varnih živil.
 • Ob zaključku šole predstavite projektne naloge in si izmenjate dobre prakse.


* Datum obiska dobre prakse živilske proizvodnje in zaključne predstavitve nalog določimo naknadno skupaj z udeleženci.

PRIDOBITEV CERTIFIKATA
    
Ko zaključite vsa izobraževanja in predstavite svojo projektno nalogo pridobite naziv Skrbnik sistema vodenja varnih živil.


NAČIN DELA

Šola poteka na primerih iz prakse. Že v pripravi na šolo na osnovi pridobljenih navodil in vprašalnika izberete problem iz svojega delovnega okolja, ki ga v poteku šole na podlagi pridobljenih znanj in s pomočjo mentorja analizirate ter razrešite.

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete Priročnik za postavljanje in vodenja sistema HACCP.

VABLJENI

Izobraževanje priporočamo strokovnjakom s področja živilstva, kot so:

 • vodje in člani HACCP timov,
 • odgovorni za notranji nadzor,
 • svetovalci in presojevalci,
 • inšpektorji,
 • učitelji in predavatelji,
 • vsi, ki želite nadgraditi znanje ter izkušnje s področja varnih živil.

Če vas zanimajo samo določene vsebine, se udeležite posameznih delavnic Šole varnih živil.

KOTIZACIJA

 • kotizacija z 20 % popustom: 1.328,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)*
 • kotizacija z 10 % popustom: 1.494,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)** 
 • kotizacija brez popusta:        1.660,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)

Pogoj za zagotovitev mesta na šoli je plačilo 40 % kotizacije, na osnovi predračuna, ki ga pošljemo po prejemu prijave, na poslovni račun SIQ, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, NLB številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako 1014. Naša ID številka za DDV je SI23509678.Ostali znesek se poravna na podlagi izdanega računa pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge). Nudimo možnost plačila v obrokih. Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o udeležbi, kosilo in napitke med odmori ter parkiranje.

POPUSTI

 • *20 % popust, če organizacija prijavi najmanj 4 udeležence;
 • **10 % popust, če ima organizacija SIQ certifikat za sisteme vodenja ali prijavi najmanj 2 udeleženca.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

KRAJ

Ljubljana, o točni lokaciji vas obvestimo najkasneje tri dni pred pričetkom šole.

ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom šole. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Strokovna vodja Šole varnih živil: Jelka Rozman.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe