Foto in video

Kaj je čas?

Ste se kdaj vprašali, kako nam uspe natančno definirati sekunde, minute, leta, celo tisočletja? In ali ste vedeli, da SIQ kot nosilec nacionalnega etalona za čas in frekvenco zagotavlja najbolj točen čas v Sloveniji?

Ena prvih metod merjenja časa je bil dan. Dolžina dneva in noči, razdeljena na 24 ur s pomočjo zvezd. Metoda ni bila povsem zanesljiva zaradi Zemljinih odstopanj od konstantnega kroženja okoli Sonca. Ker takrat ljudje niso povsem razumeli znanosti v ozadju tega pojava, so se domislili različnih razporedov časa in sistemov merjenja časa.

Več o tem, kako definiramo čas, si poglejte v našem posnetku. Več o dejavnosti meroslovja na na TEJ POVEZAVI.

Kaj pomeni oznaka CE?

Oznaka CE, ki jo najdemo na proizvodu, organom tržnega nadzora in končnim uporabnikom pove, da proizvod izpolnjuje bistvene zahteve ustreznih evropskih direktiv. Oznaka CE je tudi viden dokaz, da proizvajalec prevzema odgovornost za skladnost proizvoda.

Po končanem postopku ugotavljanja skladnosti in pripravi tehnične dokumentacije v dokaz skladnosti proizvoda, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem znotraj Evropske unije sestaviti ES-izjavo o skladnosti. V določenih primerih (proizvodi z visoko stopnjo tveganja za varnost) mora postopek ugotavljanja skladnosti (ES-preskus tipa) izvesti tretja, neodvisna stran (priglašeni organ). ES-izjava o skladnosti je zadnje, kar mora pripraviti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, preden proizvod označi z oznako CE in ga da na trg.

Več informacij najdete TUKAJ.

SIQ laboratoriji

SIQ ima pet različnih vrst laboratorijev: za metrologijo (etalon za čas in frekvenco), varnost in elektromagnetiko, protieksplozijsko zaščito, igralniške tehnologije in informacijske tehnologije.

SIQ izvaja širok nabor preskušanj: od medicinske opreme, prehrambnih objektov, nacionalnih etalonov, prometa in transporta, protieksplozijske zaščite, do preverjanja igralniških tehnologij, informacijske varnosti, varnosti elektronskih proizvodov ter meritev električne energije, podeljuje pa tudi okoljske certifikate, ki prispevajo k čistejšemu in bolj trajnostnemu svetu.

Vsak proizvod je podvržen različnim vrstam preskušanj, kot so preskušanja mejnih napetosti, elektromagnetne združljivosti proizvodov, varnosti strojev, okoljskih vplivov, medicinske opreme, opreme, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah, merilnih instrumentov, prometne signalizacije, komponent železniškega sistema, interoperabilnosti in združljivosti ter številna druga …

Preskušanje luči

Ste se kdaj vprašali, kako se preskušajo luči, ki morajo biti trajnostne in zanesljive? Eno od področij, na katerega se osredotoča SIQ, je področje avtomobilskih luči in prometne signalizacije, kar prispeva k zmanjševanju števila nesreč v prometu.

V posnetku si lahko pogledate, kako poteka preskušanje avtomobilskih luči.