Preskušanje in certificiranje proizvodov

Preskušanje elektromagnetne združljivosti (EMC)

Elektromagnetna združljivost pomeni zmožnost opreme, da deluje v svojem elektromagnetnem okolju zadovoljivo deluje, ne da bi pri tem proizvajala nesprejemljive elektromagnetne motnje za ostalo opremo v tem okolju. Na splošno pri ugotavljanju elektromagnetne združljivosti govorimo o ugotavljanju:

 • elektromagnetnih motečih emisij, to je elektromagnetnih motenj, ki jih zaradi svojega delovanja povzroča naprava, oprema ali sistem;
 • elektromagnetne odpornosti, to je sposobnosti naprave, enote naprave ali sistema, da neoslabljeno deluje v prisotnosti elektromagnetnih motenj.

EMC

SIQ je priglašen organ za direktivo o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU

Pri izpolnjevanju vaših zahtev po preskušanju in certificiranju elektromagnetne združljivosti naprav smo strokovni, natančni in odzivni. Naše meritve, preskusna poročila in certifikati zagotavljajo elektromagnetno združljivost vaših naprav na vseh pomembnih trgih. Svojo strokovno pomoč vam nudimo že v fazi razvoja, ko lahko izvedemo tudi delne kritične preskuse posameznih naprav. Naši strokovnjaki sledijo trendom razvoja na področju elektromagnetne združljivosti naprav, laboratorij pa razpolaga s sodobno opremo.

Obseg storitev

 • Preskušanje elektromagnetne združljivosti po zahtevah mednarodnih standardov IEC/EN, nacionalnih standardov in zahtevah industrijske panoge.
 • Meritve nizkofrekvenčnih pojavov (harmoniki in fliker).
 • Meritve nizkofrekvenčnih in visokofrekvenčnih prevodnih tokov, napetosti in moči.
 • Selektivne meritve elektromagnetnih polj do 40 GHz.
 • Preskušanje odpornosti na elektrostatične razelektritve do 30 kV (ESD).
 • Preskušanje odpornosti na hitre in počasne prehodne pojave (BURST/SURGE).
 • Preskušanje odpornosti na statična in dinamična električna in magnetna polja.
 • Preskušanje odpornosti na padce in prekinitve napetosti.
 • Preskušanje radijskega spektra po standardu EN 300 328, EN 301 893, CFR 47 Part 15, …
 • Preskušanje elektromagnetne združljivosti za avtomobilsko industrijo, skladno s predpisi o homologaciji vozil.
 • Meritve učinkovitosti elektromagnetnih zaščitnih okrovov.
 • Nudenje tehnične pomoči (pregled tehnične dokumentacije, uporaba primernih standardov, interpretacija nacionalnih zakonov in predpisov ter podobno).
 • Izobraževanja s področja zakonodaje in standardizacije.

Kalibracija EMC testne opreme

SIQ je specializiran za kalibracijo EMC testne opreme. Kalibracija se lahko izvaja v SIQ laboratoriju, po potrebi pa tudi na terenu. Kalibracija na terenu je še posebej priročna v primeru opreme velikih dimenzij in kompleksnih inštalacij kot so npr. RF ojačevalniki, viri moči, sistemi za merjenje flickerjev in harmonikov in stikalne naprave za prekinitev napetosti.

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam