Preskušanje in certificiranje proizvodov

Varnost strojev

S stroji se danes srečujemo na vsakem koraku. Proizvajalci, trgovci in uporabniki si želijo, da so stroji varni in izpolnjujejo zakonske zahteve. Na SIQ vam pomagamo na različnih področjih zagotavljanja skladnosti vašega stroja z direktivo o varnosti strojev 2006/42/ES.

Ponujamo celovite storitve naših laboratorijev:

  • pregled in izvajanje meritev mehanske kot tudi električne varnosti v skladu z zahtevami standardov in direktive o varnosti strojev;
  • preskus elektromagnetne združljivosti strojev;
  • merjenje hrupa in vibracij na vaših strojih;
  • pomoč pri izbiri zahtev tehničnih predpisov in standardov;
  • pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije;
  • pregled ocene tveganja;
  • izobraževanja o zakonodaji Evropske unije in zahtevah za oznako CE.

Hrup in vibracije strojev

Stroji med obratovanjem razširjajo v okolico tudi neželene vplive, kot so hrup in vibracije. Evropska skupnost je z namenom zmanjšanja hrupa, ki ga povzročajo stroji, sprejela direktivo o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem 2000/14/ES. SIQ vam lahko pomaga, da bodo vaši stroji izpolnjevali zahteve te direktive.

Za proizvajalce
Za uvoznike in prodajalce
Za uporabnike

Zavedamo se, da so najrazličnejši stroji, ki so nastajali v glavah naših prednikov, omogočili, da smo dosegli stopnjo razvoja, na kateri smo danes. Naša dolžnost je, da omogočimo prihodnjim rodovom razvoj še boljših in varnejših strojev.