Preskušanje in certificiranje proizvodov

Informacije za naročnike

Oddajte povpraševanje

CP206, Postopki za certifikacijo [PDF]

GN007, Splošni pogoji za izvedbo storitev [PDF]

GN007-dT, Dodatni pogoji pri storitvah preskušanja in certificiranja proizvodov [PDF]

CR105, Pravilnik o prizivih na odločitve komisije za certificiranje, priglašenega in kontrolnega organa [PDF]

CR302, Pravilnik o uporabi znakov ustreznosti za proizvode [PDF]

ITR DN011, Vloga za postopek ugotavljanja skladnosti [Word, PDF]


TN4001, Vloga / naročilo [Word ali PDF]