Preskušanje in certificiranje proizvodov

Informacije za naročnike

Oddajte povpraševanje

CP206, Postopki za certifikacijo [PDF]

GN007A, Splošni pogoji za izvedbo storitev [PDF]

GN007B, Dodatni pogoji pri storitvah preskušanja in certificiranja proizvodov [PDF]

CR105, Pravilnik o prizivih na odločitve komisije za certificiranje, priglašenega in kontrolnega organa [PDF]

CR302, Pravilnik o uporabi znakov ustreznosti za proizvode [PDF]

SN044, Dogovor za uporabo SIQ spletnega portala za stranke (angleščina) [Word ali PDF]

ITR DN011, Vloga za postopek ugotavljanja skladnosti [Word, PDF]


TN4001, Vloga / naročilo [Word ali PDF]

TN4002, Izjava o identičnosti / Identity declaration [PDF]

TN4003, Izjava za identifikacijo / Statement for identification [PDF]