Preskušanje in certificiranje proizvodov

Preskušanje varnosti

V današnjem ostrem konkurenčnem svetu je varnost proizvoda tisto, kar zahtevamo in čemur dajemo velik pomen. V poplavi raznovrstnih proizvodov imajo zato konkurenčno prednost na trgu prav proizvodi z izvedenim preskusom varnosti s strani neodvisne institucije.

Povej naglas: Moj proizvod je varen!

Obstaja cela vrsta različnih zahtev za varnost proizvodov. In čeprav je odvisno od tipa proizvoda, okolja, v katerem bo uporabljen, in države, v kateri ga želimo prodajati, katere od teh številnih zahtev za varnost mora posamezen proizvod izpolnjevati, pri preskušanju ne moremo mimo treh osnovnih vidikov varnosti:

  • električna varnost – tveganja, ki izhajajo iz električnih karakteristik proizvoda;
  • mehanska varnost – tveganja, ki izhajajo iz fizičnih karakteristik proizvoda;
  • varnost okolja – tveganja zaradi izpostavitve proizvoda različnim pogojem okolja.

Na SIQ smo usposobljeni in imamo znanje ter opremo za preskušanje vseh treh vidikov varnosti. SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-009 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Izvaja tudi preskuse skladno z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi standardi ter drugimi specifikacijami proizvajalcev.

Nabor proizvodov, ki jih preskušamo, je širok: