Preskušanje in certificiranje proizvodov

Preskušanje varnosti

V današnjem ostrem konkurenčnem svetu je varnost proizvoda tisto, kar zahtevamo in čemur dajemo velik pomen. V poplavi raznovrstnih proizvodov imajo zato konkurenčno prednost na trgu prav proizvodi z izvedenim preskusom varnosti s strani neodvisne institucije.

Povej naglas: Moj proizvod je varen!

Obstaja cela vrsta različnih zahtev za varnost proizvodov. In čeprav je odvisno od tipa proizvoda, okolja, v katerem bo uporabljen, in države, v kateri ga želimo prodajati, katere od teh številnih zahtev za varnost mora posamezen proizvod izpolnjevati, pri preskušanju ne moremo mimo treh osnovnih vidikov varnosti:

  • električna varnost – tveganja, ki izhajajo iz električnih karakteristik proizvoda;
  • mehanska varnost – tveganja, ki izhajajo iz fizičnih karakteristik proizvoda;
  • varnost okolja – tveganja zaradi izpostavitve proizvoda različnim pogojem okolja.

Na SIQ smo usposobljeni in imamo znanje ter opremo za preskušanje vseh treh vidikov varnosti. Naši laboratoriji so akreditirani po standardu za preskusne laboratorije SIST EN ISO/IEC 17025 in izvajajo preskuse skladno z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi standardi ter drugimi specifikacijami proizvajalcev.

Nabor proizvodov, ki jih preskušamo, je širok: