Preskušanje in certificiranje proizvodov

Preskušanje in certificiranje svetil LED

Celovite rešitve za globalni doseg

Proizvajalci nenehno razvijajo svetila, ki temeljijo na novi tehnologiji LED in inovacijah. Profesionalni trg ponudbe svetil, opremljenih s tehnologijo LED, narašča. V ta namen so bili razviti standardi delovanja IEC za module LED in svetila na osnovi LED, ki podpirajo to inovacijo.

Proizvajalci se soočajo z novimi zahtevami, ki jih je treba izpolniti, da bi uporabnikom njihovih proizvodov, ki temeljijo na LED, zagotovili potrditev dolgoročnih koristi in učinkovitosti nove tehnologije.

V SIQ vam nudimo podporo s širokim naborom storitev in standardov, ki pokrivajo svetila. SIQ Ljubljana je zaupanja vreden in neodvisen institut, ki ponuja celovite storitve preskušanja, ocenjevanja, certificiranja in kontrole. Zagotavljamo, da proizvodi in storitve ustrezajo najvišjim standardom kakovosti.

Naši visoko usposobljeni in izkušeni preskusni inženirji vam lahko pomagajo med celotnim postopkom preskušanja in vas obveščajo o poteku. Sinergija znanja se materializira v celovitih rešitvah, ki so optimalno prilagojene potrebam posamezne organizacije in vam pomagajo proizvod pripeljati na svetovni trg.

Preskušanje električne varnosti

Preskušanje IEC 60598-1 in EN 60598-1 določa splošne zahteve za svetila, ki vključujejo električne vire svetlobe za delovanje pri napajalnih napetostih do 1000 V.

 • Glavni standard za varnost (LVD): IEC/EN 60598-1
 • Standardi 2. dela: IEC/EN 60598-2-xx
Več informacij
Safety testing

Preskušanje EMC

Naše meritve, poročila o preskusih in certifikati zagotavljajo EM združljivost vašega proizvoda na vseh pomembnih trgih. Strokovno pomoč nudimo v najzgodnejših fazah razvoja, ko lahko izvedemo delne, kritične preskuse posameznih naprav.

 • EN 55015 – Omejitve in metode merjenja značilnosti radijskih motenj električne razsvetljave in podobne opreme.
 • EN 61547 – Oprema za splošno razsvetljavo – Zahteve glede EM odpornosti.
 • EN 61000-3-2 – Omejitve za harmonične tokovne emisije (vhodni tok opreme ≤ 16 A na fazo).
 • EN 61000-3-3 – Omejitev sprememb napetosti, nihanj napetosti in utripanja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z nazivnim tokom <= 16 A na fazo in ni predmet pogojne povezave.
 • EN 303 446-1 – Standard za kombinirano in/ali integrirano radijsko in neradijsko opremo (velja samo za proizvode, ki vsebujejo radijske module).
 • FCC preskušanje – Preskušanje v skladu s 47 CFR, 15. del, poddel B za pokrivanje zahtev za trg ZDA.
Več informacij
EMC Testing

Specifično testiranje za svetlobno opremo

 • Fotobiološka varnost svetlobnih virov – IEC/EN 62471, IEC/TR 62778
 • Krmilna naprava LED (varnostne zahteve) – IEC/EN 61347-1, IEC/EN 61347-2-13
 • Krmilna naprava LED (zahteve glede zmogljivosti) – IEC/EN 62384
 • Modul LED (varnostne zahteve) – IEC/EN 62031
 • EMF – Ocena svetlobne opreme v zvezi z izpostavljenostjo ljudi elektromagnetnim poljem – IEC/EN 62493
Kontaktirajte nas

Preskušanje delovanja

 • IEC 62717 in EN 62717 – Določata tehnične zahteve za module LED, skupaj s preskusnimi metodami in pogoji, potrebnimi za prikaz skladnosti s standardom.
 • IEC 62722-1 in EN 62722-1 – Pokrivata posebne tehnične in okoljske zahteve za svetila, ki vključujejo električne vire svetlobe za delovanje pri napajalnih napetostih do 1 000 V.
 • IEC 62722-2-1 in EN 62722-2-1 – Določata tehnične zahteve za svetila LED, skupaj s preskusnimi metodami in pogoji, potrebnimi za dokazovanje skladnosti s tem standardom.
Kontaktirajte nas

Klimo-mehanske simulacije

Uporaba novih tehnologij in vse večje zahteve po zanesljivosti proizvodov so vzrok za vse večjo potrebo po preskušanju okoljskih vplivov. Naš laboratorij za klimo-mehansko preskušanje je ustrezno opremljen za izvajanje različnih preskusov.

Akreditirane metode v skladu s serijo EN 60068:

 • Vibracijsko preskušanje
 • Klimatsko preskušanje
 • Preskušanje s slano meglo
 • Višinsko preskušanje
 • Parametrsko in funkcionalno preskušanje
 • Preskusi staranja
 • Preskušanje z UV svetlobo
Več informacij
Environmental simulations

Certifikacija CB

Shema IECEE CB je mednarodni sistem za medsebojno priznavanje poročil o preskusih v zvezi z varnostjo električnih in elektronskih proizvodov.

Certifikat CB je dokument, ki potrjuje, da proizvod izpolnjuje zahteve ustreznega standarda IEC. SIQ deluje v okviru sheme CB kot priznani nacionalni certifikacijski organ (NCB) in priznani preskusni laboratorij (CBTL), s čimer podeljuje certifikate o skladnosti CB in pripadajoča poročila o preskusih CB.

Proizvajalec, ki ima poročilo o preskusu CB katerega koli nacionalnega certifikacijskega organa sheme CB, lahko pridobi nacionalni certifikat katere koli druge države članice sheme CB.

Certifikacijski znak ENEC

Znak ENEC je dobro poznan in priznan na evropskem trgu in je zato dobra izbira za širšo odobritev proizvodov. Znak ENEC na proizvodu, nam pove, da:

 • je proizvod skladen z vsemi zahtevami za certifikacijske znake ustreznih evropskih harmoniziranih standardov za varnost,
 • proizvod izpolnjuje zahteve Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU,
 • sistem vodenja kakovosti proizvajalca izpolnjuje osnovne in delno nadgrajene zahteve standarda ISO 9001,
 • se nadzori proizvodnje redno izvajajo.

Certifikacijski znak ENEC je skupni evropski znak za varnost za naslednje kategorije proizvodov: svetila in pribor, gospodinjski in podobni električni aparati, oprema IT, električna ročna in prenosna orodja, transformatorji, stikala, avtomatske krmilne naprave, kondenzatorji, priključne naprave in baterije.

SIQ je usposobljen za podelitev skupnega evropskega certifikacijskega znaka ENEC za večino zgoraj navedenih kategorij proizvodov.

Postopek pridobitve licence za uporabo certifikacijskega znaka ENEC je sestavljen iz odobritve proizvoda, odobritve proizvajalca in nadzora proizvodnega postopka. Licenca ni časovno omejena, če se izvajajo redni kontrolni pregledi proizvodnje in nadaljnja preskušanja proizvoda.

Prednosti znaka ENEC so očitne: to je zelo priznan certifikacijski znak po vsej Evropi, ki zahteva eno certifikacijo namesto več ločenih, kar prihrani čas in denar.

ENEC Certification Mark

Certifikacijski znak ENEC+

Certifikacijski znak ENEC+ je enoten certifikacijski znak, sprejet po vsej Evropi in zunaj nje. Je stvaritev LightingEurope, glasa evropske industrije svetil, in znaka ENEC, vseevropske neodvisne certifikacijske sheme za nizkonapetostne proizvodov, da bi proizvajalci svetil in modulov LED v celotnem obdobju veljavnosti certifikacije zagotavljali varnost in zmogljivost proizvodov, ki temeljijo na novi tehnologiji LED.

Oznaka ENEC+ prinaša naslednje prednosti in koristi:

 • Pripravljenost na prihodnost: ENEC+ temelji na evolucijskem modelu: z napredkom tehnologije in standardizacije se bodo sočasno razvijale zahteve za pridobitev znaka in dodajali se bodo novi elementi, povezani z zmogljivostjo.
 • Objektivna osnova za pošteno primerjavo svetil: Shema preverja deklarirane zmogljivosti in ocenjuje robustnost zasnove proizvoda.
 • Znižani stroški, povezani z razpisi: Ni potrebe po ponavljajočih se preskusih proizvodov glede zaradi različnih kvalifikacijskih pravil, vključenih v razpisih. Vsi elementi začetnih specifikacij LED svetil in modulov so vključeni v ENEC+.
 • Dodatna poenostavitev in znižanje stroškov: To je zagotovljeno z uporabo kvalificiranih proizvajalčevih preskusnih laboratorijev in sprejetjem njihovih preskusnih podatkov s strani sheme ENEC+.

Da bi bil proizvod upravičen do certifikacijskega znaka ENEC+, mora že nositi znak za varnost oznako ENEC. Znak ENEC+ ni omejen na proizvode LED, primeren je tudi za tradicionalne svetlobne vire. Vsi proizvodi s certifikacijskim znakom ENEC+ so navedeni v javno dostopni bazi podatkov.

Mednarodne odobritve

SIQ vam lahko nudi podporo in vam pomaga pridobiti posebne certifikate za vstop na različne trge in države. Vzpostavili smo zaupanja vredne partnerske odnose s številnimi nacionalno odobrenimi preskusnimi laboratoriji (NRTL) in lahko ponudimo pridobitev mednarodnih certifikatov na podlagi naših poročil o preskusih in certifikatov CB, tako da lahko vaši proizvodi dosežejo kateri koli želen trg.

Tukaj lahko najdete več informacij o posameznih državah ali nas kontaktirate za podrobnejše informacije in posebne zahteve za vaš proizvod ali izbran ciljni trg.