Preskušanje in certificiranje proizvodov

Preskušanje vplivov okolja

Uporaba novih tehnologij in vse višje zahteve po zanesljivosti proizvodov so vzrok vse večje potrebe po preskušanju vplivov okolja. Naš laboratorij za preskušanje vplivov okolja je opremljen za izvajanje raznovrstnih preskusov.

Izvajamo simulacije vplivov okolja na različne proizvode. Pri tem simuliramo tako transportne pogoje, kot tudi pogoje delovanja, v katerih ocenjujemo zanesljivost delovanja proizvodov. Simuliramo ekstremne temperature in vlago v različnih kombinacijah, vibracijske obremenitve, udarce, izpostavitve slani megli in/ali nizkim atmosferskim pritiskom. Navedene izpostavitve lahko izvajamo posamično ali v medsebojnih kombinacijah skladno:

  • z mednarodnimi in evropskimi standardi družin IEC/EN 60068 in IEC/EN60721 ter standardom IEC/EN 60529 in podobnimi standardi;
  • z zahtevami posamezne industrijske panoge, kot so standardi MIL, zahteve za avtomobilsko industrijo in podobni standardi;
  • s specifikacijami proizvajalcev.

Kaj preskušamo?

Mehanske izpostavitve in preskusi
Klimatske izpostavitve in preskusi
Stopnja zaščite ohišja
Kombinirane in simultane izpostavitve