Preskušanje in certificiranje proizvodov

Merilna, kontrolna in laboratorijska oprema

Kontaktirajte nas

Izpolnite najvišje standarde kakovosti

SIQ Ljubljana je zaupanja vreden in neodvisen institut, ki ponuja celovite storitve preskušanja, ocenjevanja, certificiranja in kontrole. Svojim partnerjem omogočamo, da pridobijo zaupanje strank, da so njihovih proizvodi sprejeti na svetovnem trgu, ter jim nudimo prilagojene storitve. Naše izkušeno osebje lahko vaš proizvod preskuša na kateri koli stopnji razvoja, od zgodnje faze načrtovanja do končnega proizvoda.

Zagotavljamo, da vaši proizvodi in storitve ustrezajo najvišjim standardom kakovosti.

Celovite rešitve za globalni doseg

V SIQ vam nudimo podporo s širokim naborom storitev in standardov, ki zajemajo različne proizvode, vključno z električno opremo za merjenje, krmiljenje in laboratorijsko uporabo. Naši visoko usposobljeni in izkušeni preskusni inženirji vam lahko pomagajo med celotnim postopkom preskušanja in vas obveščajo o poteku. Sinergija znanja se materializira v celovitih rešitvah, ki so optimalno prilagojene potrebam posamezne organizacije in vam pomagajo pripeljati vašo merilno napravo na svetovni trg.

Tehnične storitve EMC

Smo profesionalni, natančni in odzivni pri izpolnjevanju vaših zahtev glede preskušanja in certificiranja elektromagnetne združljivosti. Naše meritve, poročila o preskusih in certifikati zagotavljajo EM združljivost vašega proizvoda na vseh pomembnih trgih. Strokovno pomoč nudimo v najzgodnejših fazah razvoja, ko lahko izvedemo delne, kritične preskuse posameznih naprav.

SIQ je del mednarodne sheme IECEE CB EMC. V Laboratoriju za EMC lahko naši usposobljeni preskusni inženirji lahko izvedejo vse zahtevane preskuse na specifični opremi, namenjeni preskušanju elektromagnetne združljivosti merilnih instrumentov in laboratorijske opreme.

 • IEC/EN 61326-1 – Določa zahteve glede elektromagnetne združljivosti za električno opremo za merjenje, kontrolo in laboratorijsko uporabo.
 • EN 61000-3-2 – Omejitve za harmonične tokovne emisije (vhodni tok opreme ≤ 16 A na fazo).
 • EN 61000-3-3 – Omejitev sprememb napetosti, nihanj napetosti in utripanja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z nazivnim tokom <= 16 A na fazo in ni predmet pogojne povezave.
 • EN 303 446-1 – Standard za kombinirano in/ali integrirano radijsko in neradijsko opremo (velja samo za proizvode, ki vsebujejo radijske module).
 • FCC preskušanje – Preskušanje v skladu s 47 CFR, 15. del, poddel B za pokrivanje zahtev za trg ZDA.
Več informacij

Preskušanje varnosti

Izvajamo lahko večino preskusov varnosti pri različnih obremenitvah ali v različnih klimatskih pogojih. Postopke, beleženje ali poročilo o preskusu lahko prilagodimo glede na zahteve strank ali posebne načrte preskušanja.

SIQ je član mednarodne sheme IECEE CB. Standarde za merilne naprave v okviru sheme IECEE CB najdete tukaj. Pri Slovenski akreditaciji (SA) smo akreditirani za preskušanje in certificiranje po standardu EN 61010-1, ki določa varnostne zahteve za električno opremo za merjenje, kontrolo in laboratorijsko uporabo, ter po številnih drugih posebnih/stranskih standardih, ki zajemajo merilne naprave in laboratorijsko ter kontrolno opremo.

Glavni standard za varnost: IEC/EN 61010-1 – Električna oprema za merjenje, kontrolo in laboratorijsko uporabo – 1. del: Splošne zahteve.

Več informacij
Ostali posebni/stranski standardi:

Klimo-mehanske simulacije

Uporaba novih tehnologij in vse večje zahteve po zanesljivosti proizvodov so vzrok za vse večjo potrebo po preskušanju vplivov okolja. Naš laboratorij za klimo-mehansko preskušanje je ustrezno opremljen za izvajanje različnih preskusov.

Zagotavljamo večino klimo-mehanskih preskusov po različnih normativih in standardih pod različnimi obremenitvami ali klimatskimi pogoji. Nudimo tudi možnost beleženja podatkov in specifično opremo za napetostne/tokovne pogone.

Akreditirane metode v skladu s serijo EN 60068:

 • Vibracijsko preskušanje
 • Klimatsko preskušanje
 • Preskušanje s slano meglo
 • Višinsko preskušanje
 • Parametrsko in funkcionalno preskušanje
 • Preskusi staranja
 • Preskušanje z UV svetlobo

 

Več informacij

Certifikacija CB

Shema IECEE CB je mednarodni sistem za medsebojno priznavanje poročil o preskusih v zvezi z varnostjo električnih in elektronskih proizvodov. Certifikat CB je dokument, ki potrjuje, da proizvod izpolnjuje zahteve ustreznega standarda IEC.

SIQ deluje v okviru sheme CB kot priznani nacionalni certifikacijski organ (NCB) in priznani preskusni laboratorij (CBTL), s čimer podeljuje certifikate o skladnosti CB in pripadajoča poročila o preskusih CB.

Proizvajalec, ki ima poročilo o preskusu CB katerega koli nacionalnega certifikacijskega organa sheme CB, lahko pridobi nacionalni certifikat iz katere koli druge države članice sheme CB.

O akreditacijah

Mednarodne odobritve

SIQ vam lahko nudi podporo in vam pomaga pridobiti posebne certifikate za vstop na različne trge in države. Vzpostavili smo zaupanja vredne partnerske odnose s številnimi nacionalno odobrenimi preskusnimi laboratoriji (NRTL) in lahko ponudimo pridobitev mednarodnih certifikatov na podlagi naših poročil o preskusih in certifikatov CB, tako da lahko vaši proizvodi dosežejo kateri koli želen trg.

Tukaj lahko najdete več informacij o posameznih državah ali nas kontaktirate za podrobnejše informacije in posebne zahteve za vaš proizvod ali izbran ciljni trg.