Preskušanje in certificiranje proizvodov

Mednarodne odobritve

Veliko število držav po svetu ima še vedno obvezne nacionalne certifikacijske zahteve. To pomeni, da morajo biti v teh državah biti izdelki pred uvozom in uvedbo na trgu odobreni.

Hitre spremembe, ki so posledica globalizacije in konkurence, predstavljajo tehnične ovire in resen problem za industrijo. Težave nastajajo zaradi časa za trženje, skrajšanja življenjskega cikla izdelkov in potrebe po zmanjševanju stroškov.

Argentina
Avstralija in Nova Zelandija
Brazilija
Kanada in Združene države Amerike
Kitajska
Carinska unija (Rusija, Belorusija in Kazahstan)
Evropska Unija
Indija
Japonska
Mehika
Singapur
Republika Južna Afrika
Južna Koreja
Tajvan
Tajska