Preskušanje in certificiranje proizvodov

Akreditacije in imenovanja

Usposobljenost dokazujemo z akreditacijami!

Akreditiranje je strokovni, nepristranski in neodvisen postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba uradno potrdi usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Akreditacija predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture.

SIQ je organ za ugotavljanje skladnosti. Pri svojem delu moramo upoštevati serijo standardov ISO / IEC 17000.
S strani Slovenske akreditacije smo akreditirani po strandardih:

  • ISO/IEC 17025 za laboratorije,
  • ISO/IEC 17020 za inšpekcijske organe,
  • ISO/IEC 17065 za certificiranje izdelkov in
  • ISO/IEC 17021 za certificiranje sistemov upravljanja.

ISO/IEC 17025: „Ta dokument je bil razvit s ciljem, da bi spodbudili zaupanje v delovanje laboratorijev. Vsebuje zahteve za laboratorije, ki bi jim omogočile dokazati, da so usposobljeni za zagotavljanje veljavnih rezultatov. Laboratoriji, ki delujejo v skladu s tem dokumentom, bodo na splošno delovali tudi v skladu z načeli standarda ISO 9001.

Slovenska akreditacija

LP-009

Preskušanje proizvodov

Priloga k akreditacijski listini LP009 (zunanja povezava)

TN036 – Seznam: Obseg akreditiranih standardov LP-009 (xlsx)

Hiter seznam standardov.

CP-001

Certificiranje proizvodov

Priloga k akreditacijski listini CP-001 (zunanja povezava)

CN216 – Seznam: Obseg akreditiranih standardov (xlsx)

Članstvo v IECEE CB shemi kot:

NB certifikacijski organ

1304

Akreditiran s strani Slovenske akreditacije

IECEE Certifikat št. CB031

IECEE NCB (zunanja povezava)

Testni laboratorij

v Sloveniji

Akreditiran s strani Slovenske akreditacije

IECEE Certifikat št. TL049

IECEE CBTL (zunanja povezava)