Preskušanje in certificiranje proizvodov

Akreditacije in imenovanja

Usposobljenost dokazujemo z akreditacijami!

Akreditiranje je strokovni, nepristranski in neodvisen postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba uradno potrdi usposobljenost akreditiranega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Akreditacija predstavlja enega ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture.

SIQ je organ za ugotavljanje skladnosti. Pri svojem delu moramo upoštevati serijo standardov ISO / IEC 17000.
S strani Slovenske akreditacije smo akreditirani po standardih:

  • ISO/IEC 17025 – Splošne zahteve za usposobljenost preskusnih in kalibracijskih laboratorijev;
  • ISO/IEC 17020 – Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo;
  • ISO/IEC 17065 – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve;
  • ISO/IEC 17021 – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja.

ISO/IEC 17025: „Ta dokument je bil razvit s ciljem, da bi spodbudili zaupanje v delovanje laboratorijev. Vsebuje zahteve za laboratorije, ki bi jim omogočile dokazati, da so usposobljeni za zagotavljanje veljavnih rezultatov. Laboratoriji, ki delujejo v skladu s tem dokumentom, bodo na splošno delovali tudi v skladu z načeli standarda ISO 9001.

Slovenska akreditacija

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-009 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Priloga k akreditacijski listini LP009 (zunanja povezava)

TN036 – Seznam: Obseg akreditiranih standardov LP-009 (xlsx)

 

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CP-001 na področju certificiranja proizvodov, procesov in storitev (SIST EN ISO/IEC 17065).

Priloga k akreditacijski listini CP-001 (zunanja povezava)

CN216 – Seznam: Obseg akreditiranih standardov (xlsx)

Članstvo v IECEE CB shemi kot:

NB certifikacijski organ

1304

IECEE Certifikat št. CB031

IECEE NCB (zunanja povezava)

Preskusni laboratorij

v Sloveniji

IECEE Certifikat št. TL049

IECEE CBTL (zunanja povezava)