Preskušanje in certificiranje proizvodov

Seznam standardov

Obseg

Spodaj je povzetek vseh standardov po katerih testiramo.

Testiramo lahko tudi po vaših specifikacijah ali specifikacijah proizvajalca (avtomobilska industrija).

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-009 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). 

Applicable Products
Category Standard No. Name of Standard Harmonization
BATT 62133 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications EN, IEC, SIST EN
62133-2 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications – Part 2: Lithium systems EN, IEC, SIST EN
62281 Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport EN, EN IEC, IEC, SIST EN, SIST EN IEC
CONT 60730 -2-1 Part 2-1: Particular requirements for electrical controls for electrical household appliances IEC
60730-1 Automatic electrical controls – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
60730-2-1 Part 2-1: Particular requirements for electrical controls for electrical household appliances EN, SIST EN
60730-2-12 Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks EN, IEC, SIST EN
60730-2-14 Part 2-14: Particular requirements for electric actuators EN, IEC, SIST EN
60730-2-3 Part 2-3: Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps EN, IEC, SIST EN
60730-2-7 Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches EN, IEC, SIST EN
60730-2-8 Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements EN, IEC, SIST EN
60730-2-9 Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls EN, IEC, SIST EN
ELVH 61851-1 Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements EN, EN IEC, IEC, SIST EN, SIST EN IEC
61851-21 Electric vehicle conductive charging system — Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c/d.c. supply EN, IEC, SIST EN
61851-22 Electric vehicle conductive charging system — Part 22: AC electric vehicle charging station EN, IEC, SIST EN
61851-23 Electric vehicle conductive charging system – Part 23: D.C. electric vehicle charging station EN, IEC, SIST EN
EMC 003 Information Technology Equipment (Including Digital Apparatus) — Limits and Methods of Measurement ICES
10.05 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility ECE R
10605 Road vehicles — Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge ISO
CISPR 11 Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement. CISPR
11452-10 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 10: Immunity to conducted disturbances in the extended audio frequency range ISO
11452-2 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 2: Absorber-lined shielded enclosure ISO
11452-4 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 4: Harness excitation methods ISO
11452-5 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 5: Stripline ISO
11452-8 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 8: Immunity to magnetic fields ISO
CISPR 12 Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers CISPR
12015 Electromagnetic compatibility – Product family standard for Iifts, escalators and passenger conveyors – Emission. EN, SIST EN
12016 Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors – Immunity. EN, SIST EN
CISPR 14-1 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission. CISPR
CISPR 14-2 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity. CISPR
CISPR 15 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lightig and similar equipment CISPR
CISPR 16-2-1 Conducted disturbance measurements CISPR
CISPR 16-2-2 Measurements of disturbance power CISPR
CISPR 16-2-3 Radiated disturbance measurements CISPR
CISPR 16-2-4 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and immunity – Immunity measurements CISPR
16750-1 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 1: General ISO
16750-2 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads ISO
21848 Road vehicles — Electrical and electronic equipment for a supply voltage of 42 V — Electrical loads ISO
CISPR 24 Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement. CISPR
CISPR 25 Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers CISPR
300 220-1 Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement ETSI EN, SIST EN
300 328 Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum EN, ETSI EN, SIST EN
300 330 Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU ETSI EN, SIST EN
300 330-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test methods EN, ETSI EN, SIST EN
300 330-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz – Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN, ETSI EN, SIST EN
300 386 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements EN, ETSI EN, SIST EN
300 440 Short Range Devices (SRD) – Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range – Harmonised Standard for access to radio spectrum EN, ETSI EN, SIST EN
300 440-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods ETSI EN, SIST EN
300 440-2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short range devices – Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range – Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
EN, ETSI EN, SIST EN
301 489-17 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment – Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems
EN, ETSI EN, SIST EN
301 489-19 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications EN, ETSI EN, SIST EN
301 489-3 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU EN, ETSI EN, SIST EN
301 489-34 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU EN, ETSI EN, SIST EN
301 489-52 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 52: Specific conditions for Cellular Communication
Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
ETSI EN
CISPR 32 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements CISPR
CISPR 35 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Immunity requirements CISPR
45501 Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
EN, SIST EN
50121-1 Railway applications – Electromagnetic compatibility — Part 1: General EN, SIST EN
50121-2 Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emissions of the whole railway system to the outside world EN, SIST EN
50121-3-1 Railway Applications – Electromagnetic Compatibility – Part 3-1: Rolling Stock – Train and complete vehicle EN, SIST EN
50121-3-2 Railway Applications – Electromagnetic Compatibility – Part 3-2 Rolling stock – Apparatus EN, SIST EN
50121-4 Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus EN, SIST EN
50121-5 Railway applications. Electromagnetic compatibility. Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus EN, SIST EN
50130-4 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility – Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems. EN, SIST EN
50155 Railway applications. Electronic equipment used on rolling stock EN, SIST EN
50293 Road traffic signal systems EN, SIST EN
50498 Electromagnetic compatibility (EMC). Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles EN, SIST EN
55011 Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement. EN, SIST EN
55012 Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers EN, SIST EN
55014-1 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission. EN, SIST EN
55014-2 Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity. EN, SIST EN
55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lightig and similar equipment EN, SIST EN
55016-2-1 Conducted disturbance measurements EN, SIST EN
55016-2-2 Measurements of disturbance power EN, SIST EN
55016-2-3 Radiated disturbance measurements EN, SIST EN
55016-2-4 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and immunity – Immunity measurements EN, SIST EN
55024 Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement. SIST EN
55025 Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers EN, SIST EN
55032 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements EN, SIST EN
55035 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Immunity requirements EN, SIST EN
60255-1 Measuring relays and protection equipment – Part 1: Common requirements EN, IEC, SIST EN
60255-25 Electrical relays — Part 25: Electromagnetic emission tests for measuring relays and protection equipment
EN, IEC, SIST EN
60255-26 Measuring relays and protection equipment — Part 26: Electromagnetic compatibility requirements EN, IEC, SIST EN
60601-1-2 Medical electrical equipment; Part 1-2: General Requirements for the safety – Collateral Standard: Electromagnetic compatibility – Requirements and Tests. EN, IEC, SIST EN
60974-10 Electromagnetic compatibility (EMC) – Arc welding equipment EN, IEC, SIST EN
61000-3-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection
EN, IEC, SIST EN
61000-3-12 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and <= 75 A per phase
EN, IEC, SIST EN
61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). EN, IEC, SIST EN
61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A. EN, IEC, SIST EN
61000-4-10 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-10: Testing and measurement techniques – Damped oscillatory magnetic field immunity test EN, IEC, SIST EN
61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measuring techniques – Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variatians immunity test. EN, IEC, SIST EN
61000-4-12 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-12: Testing and measurement techniques – Ring wave immunity test IEC, SIST EN
61000-4-13 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measurement techniques – Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests EN, IEC, SIST EN
61000-4-14 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-14: Testing and measurement techniques – Voltage fluctuation immunity test EN, IEC, SIST EN
61000-4-16 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-16: Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz EN, IEC, SIST EN
61000-4-17 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-17: Testing and measurement techniques – Ripple on d.c. input power port immunity test EN, IEC, SIST EN
61000-4-18 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measuring techniques – Section 18: Damped oscillatory wave immunity test EN, IEC, SIST EN
61000-4-19 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-19: Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports EN, IEC, SIST EN
61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measuring techniques – Electrostatic discharge immunity test. EN, IEC, SIST EN
61000-4-29 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-29: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests EN, IEC, SIST EN
61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measuring techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. EN, IEC, SIST EN
61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measuring techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. EN, IEC, SIST EN
61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measuring techniques – Section 5: Surge immunity test. EN, IEC, SIST EN
61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measuring techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields. EN, IEC, SIST EN
61000-4-8 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 8: Power frequency magnetic field immunity test EN, IEC, SIST EN
61000-4-9 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 9: Pulse magnetic field immunity test EN, IEC, SIST EN
61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1 :Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments. EN, IEC, SIST EN
61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments. EN, IEC, SIST EN
61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light industrial environments. EN, IEC, SIST EN
61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments. EN, IEC, SIST EN
61000-6-7 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-7: Generic standards – Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations EN, IEC, SIST EN
61326-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements. EN, IEC, SIST EN
61326-2-3 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements — Part 2-3: Particular requirements – Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning EN, IEC, SIST EN
61326-2-4 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-4: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9 EN, IEC, SIST EN
61326-2-6 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-6: Particular requirements – In vitro diagnostic (IVD) medical equipment EN, IEC, SIST EN
61326-3-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial applications EN, IEC, SIST EN
61326-3-2 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements — Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) – Industrial applications with specified electromagnetic environment EN, IEC, SIST EN
61543 Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use – Electromagnetic compatibility EN, IEC, SIST EN
61547 Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements EN, IEC, SIST EN
61800-3 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 3: EMC requirements and specific test methods EN, IEC, SIST EN
61851-21-2 Electric vehicle conductive charging system – Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply – EMC requirements for off board electric vehicle charging systems IEC
7637-2 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only ISO
7637-3 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 3: Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines ISO
C63.10 Procedures for Compliance Testing of Unlicensed Wireless Devices ANSI
C63.4 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase). ANSI
MP-5 FCC methods of measurement of radio noise emission FCC
Part 15 FCC (Federal Communications Commission) Part 15 (Radio Frequency Devices), subparts A (General), B (Unintentional Radiators) and C (Intentional Radiators) FCC
Part 18 FCC (Federal Communications Commission) Part 18 (INDUSTRIAL, SCIENTIFIC, AND MEDICAL EQUIPMENT) FCC
Std 299 IEEE Standard Method for Measuring the Effectiveness of Electromagnetic Shielding Enclosures. IEEE
EMF 62233 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure EN, IEC, SIST EN
62311 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz) EN, IEC, SIST EN
62493 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields – Product family standard EN, IEC, SIST EN
ENV 1032 Mechanical vibration – Testing of mobile machinery in order to determine whole-body vibration emission value – General. EN
11201 Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions – Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane EN ISO
11202 Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental correction EN ISO
11204 Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions – Method requiring environmental corrections EN ISO
20643 Mechanical vibration. Hand-held and hand-guided machinery. Principles for evaluation of vibration emission EN ISO
3744 Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure – Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane EN ISO
3746 Acoustics – Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure – Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane EN ISO
50102 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) EN, SIST EN
60068-2-1 Environmental testing – Part 2-2: Tests – Tests B: Dry heat EN, IEC, SIST EN
60068-2-11 Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ka: Salt mist EN, IEC, SIST EN
60068-2-13 Environmental testing – Part 2: Tests – Test M: Low air pressure EN, IEC, SIST EN
60068-2-14 Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature EN, IEC, SIST EN
60068-2-2 Environmental testing – Part 2-2: Tests – Tests B: Dry heat EN, IEC, SIST EN
60068-2-27 Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Ea and guidance: Shock EN, IEC, SIST EN
60068-2-30 Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) EN, IEC, SIST EN
60068-2-31 Environmental testing. Tests. Test Ec. Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens EN, IEC, SIST EN
60068-2-38 Environmental testing – Part 2-38: Tests – Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test EN, IEC, SIST EN
60068-2-52 Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) EN, EN IEC, IEC, SIST EN, SIST EN IEC
60068-2-6 Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) EN, IEC, SIST EN
60068-2-64 Environmental testing – Part 2-64: Test methods – Test Fh: Vibration, broad-band random (digital control) and guidance EN, IEC, SIST EN
60068-2-78 Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state EN, IEC, SIST EN
60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) EN, IEC, SIST EN
62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) EN, SIST EN
ErP 50563 External a.c. – d.c. and a.c. – a.c. power supplies – Determination of no-load power and average efficiency of active modes EN, SIST EN
50564 Electrical and electronic household and office equipment – Measurement of low power consumption EN, SIST EN
62018 Power consumption of information technology equipment – Measurement methods EN, IEC, SIST EN
62301 Household electrical appliances – Measurement of standby power IEC
ATEX 14460 Eksplozijsko vzdržljiva oprema
Explosion resistant equipment
EN
14986 Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah
Design of fans working in potentially explosive atmospheres
EN
1755 Vozila za talni transport – Varnostne zahteve in preverjanje – Dodatne zahteve za obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah
Industrial Trucks – Safety requirements and verification – Supplementary requirements for operation in potentially explosive atmospheres
EN
50303 Oprema skupine I, kategorije M1, ki ostane v delovanju v atmosferah, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin ali premogov prah
Group I, Category M1 equipment intended to remain functional in atmospheres endangered by firedamp and/or coal dust
EN
50381 Premični prezračevani prostori z notranjim virom sproščanja ali brez njega
Transportable ventilated rooms with or without an internal source of release
EN
60079-0 Premični prezračevani prostori z notranjim virom sproščanja ali brez njega
Transportable ventilated rooms with or without an internal source of release
EN, IEC
60079-1 Eksplozivne atmosfere – 1. del: Zaščita opreme z neprodirnim okrovom “d”
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures “d”
EN, IEC
60079-11 Eksplozivne atmosfere – 11. del: Zaščita opreme z lastno varnostjo “i”
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety “i”
EN, IEC
60079-15 Eksplozivne atmosfere – 15. del: Zaščita opreme v vrsti protieksplozijske zaščite “n”
Explosive atmospheres – Part 15: Equipment protection by type of protection “n”
EN, IEC
60079-18 Eksplozivne atmosfere – 18. del: Zaščita opreme z zalivanjem z zalivno maso “m”
Explosive atmospheres – Part 18: Equipment protection by encapsulation “m”
EN, IEC
60079-25 Eksplozivne atmosfere – 25. del: Lastnovarni električni sistemi
Explosive atmospheres – Part 25: Intrinsically safe electrical systems
EN, IEC
60079-26 Eksplozivne atmosfere – 26. del: Oprema s stopnjo zaščite (EPL) Ga
Explosive atmospheres – Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga
EN, IEC
60079-31 Eksplozivne atmosfere – 31. del: Zaščita opreme pred vžigom gorljivega prahu z ohišjem “t”
Explosive atmospheres – Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure “t”
EN, IEC
60079-32-2 Eksplozivne atmosfere – 32-2. del: Elektrostatične nevarnosti – Preskusi
Explosive atmospheres – Part 32-2: Electrostatics hazards – Tests
EN, IEC
60079-35-1 Eksplozivne atmosfere – 35-1. del: Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin – Splošne zahteve – Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije
Explosive atmospheres – Part 35-1: Caplights for use in mines susceptible to firedamp – General requirements – Construction and testing in relation to the risk of explosion
EN, IEC
60079-5 Eksplozivne atmosfere – 5. del: Zaščita opreme s polnjenjem s peskom “q”
Explosive atmospheres – Part 5: Equipment protection by powder filling “q”
EN, IEC
60079-6 Eksplozivne atmosfere – 6. del: Zaščita opreme s potopitvijo v olje “o”
Explosive atmospheres – Part 6: Equipment protection by oil immersion “o”
EN, IEC
60079-7 Eksplozivne atmosfere – 7. del: Zaščita opreme s povečano varnostjo “e”
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety “e”
EN, IEC
80079-36 Eksplozivne atmosfere – 36. del: Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere – Osnovne metode in zahteve (ISO 80079-36:2016)
Explosive atmospheres – Part 36: Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres – Basic methods and requirements (ISO 80079-36:2016)
EN ISO
80079-37 Eksplozivne atmosfere – 37. del: Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – Neelektrična vrsta zaščite s konstrukcijsko varnostjo “c”, kontrolo virov vžiga “b”, s potopitvijo v tekočino “k” (ISO 80079-37:2016)
Explosive atmospheres – Part 37: Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres – Non-electrical type of protection constructional safety ‘c’, control of ignition sources ‘b’, liquid immersion ‘k’ (ISO 80079-37:2016)
EN
HOUS 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances; part 1: general requirements EN, IEC, SIST EN
60335-2-10 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-101 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-101: Particular requirements for vaporizers EN, IEC, SIST EN
60335-2-102 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections EN, IEC, SIST EN
60335-2-103 Household and similar electrical appliances. Safety. Particular requirements for drives for gates, doors and windows EN, IEC, SIST EN
60335-2-105 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for multifunctional shower cabinets EN, IEC, SIST EN
60335-2-11 Safety of household and similar electrical appliances; Part 2: particular requirements for tumbler dryers EN, IEC, SIST EN
60335-2-12 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for warming plates and similar appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-13 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-14 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for kitchen machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-15 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for appliances for heating liquids EN, IEC, SIST EN
60335-2-16 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for food waste disposers EN, IEC, SIST EN
60335-2-2 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-21 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for storage water heaters EN, IEC, SIST EN
60335-2-23 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for appliances for skin or hair care EN, IEC, SIST EN
60335-2-24 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for refrigerating appliances and ice-makers EN, IEC, SIST EN
60335-2-25 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for microwave ovens EN, IEC, SIST EN
60335-2-26 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for clocks EN, IEC, SIST EN
60335-2-27 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation EN, IEC, SIST EN
60335-2-28 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for sewing machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-29 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for battery chargers EN, IEC, SIST EN
60335-2-3 Safety of household and similar electrical appliances; Part 2: particular requirements for electric irons EN, IEC, SIST EN
60335-2-30 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for room heaters EN, IEC, SIST EN
60335-2-31 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for range hoods EN, IEC, SIST EN
60335-2-32 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for massage appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-35 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for instantaneous water heaters EN, IEC, SIST EN
60335-2-36 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements EN, IEC, SIST EN
60335-2-37 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for commercial electric deep fat fryers EN, IEC, SIST EN
60335-2-38 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills EN, IEC, SIST EN
60335-2-39 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans EN, IEC, SIST EN
60335-2-4 Safety of household and similar electrical appliances; Part 2: particular requirements for spin extractors EN, IEC, SIST EN
60335-2-40 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers EN, IEC, SIST EN
60335-2-41 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for pumps for liquids having a temperature not exceeding 35 °C EN, IEC, SIST EN
60335-2-42 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens EN, IEC, SIST EN
60335-2-43 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for clothes dryers and towel rails EN, IEC, SIST EN
60335-2-44 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for ironers EN, IEC, SIST EN
60335-2-45 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-47 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial electric boiling pans EN, IEC, SIST EN
60335-2-48 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters EN, IEC, SIST EN
60335-2-49 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial electric hot cupboards EN, IEC, SIST EN
60335-2-5 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for dishwashers EN, IEC, SIST EN
60335-2-50 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial electric bains-marie EN, IEC, SIST EN
60335-2-51 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations EN, IEC, SIST EN
60335-2-52 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for oral hygiene appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-54 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for surface-cleaning appliances employing liquids EN, IEC, SIST EN
60335-2-55 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds EN, IEC, SIST EN
60335-2-56 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for projectors and similar appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-59 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for insect killers EN, IEC, SIST EN
60335-2-6 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-60 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for whirlpool baths EN, IEC, SIST EN
60335-2-62 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks EN, IEC, SIST EN
60335-2-64 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial electric kitchen machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-65 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for air-cleaning appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-69 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use EN, IEC, SIST EN
60335-2-7 Safety of household and similar electrical appliances; Part 2: particular requirements for washing machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-70 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for milking machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-71 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals EN, IEC, SIST EN
60335-2-73 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for fixed immersion heaters EN, IEC, SIST EN
60335-2-74 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for portabel immersion heaters EN, IEC, SIST EN
60335-2-75 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-77 Household and similar electrical appliances – Safety — Part 2-77: Particular requirements for pedestrian controlled mains-operated lawnmower EN, IEC, SIST EN
60335-2-78 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for outdoor barbecues EN, IEC, SIST EN
60335-2-8 Safety of household and similar electrical appliances; part 2: particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances EN, IEC, SIST EN
60335-2-80 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for fans EN, IEC, SIST EN
60335-2-82 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for service machines and amusement machines EN, IEC, SIST EN
60335-2-84 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for toilets EN, IEC, SIST EN
60335-2-85 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for fabric steamers EN, IEC, SIST EN
60335-2-88 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air conditioning systems EN, IEC, SIST EN
60335-2-89 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor EN, IEC, SIST EN
60335-2-9 Safety of household and similar electrical appliances; Part 2: particular requirements for toasters, grills, roasters and similar appliances IEC
60335-2-90 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for commercial microwave ovens EN, IEC, SIST EN
60335-2-95 Household and similar electrical appliances – Safety — Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use EN, IEC, SIST EN
60335-2-98 Safety of household and similar electrical appliances – Part 2: Particular requirements for humidifiers EN, IEC, SIST EN
INST 1050 Dimensional requirements form plugs and sockets for domestic and similar use SIST
1363-1 13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units. Specification for rewirable and non-rewirable 13 A fused plugs BS
3112 Approval and test specification – Plugs and socket-outlets AS:NZS
50085-1 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations — Part 1: General requirements EN, SIST EN
50085-2-1 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings EN, SIST EN
50085-2-3 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations — Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets EN, SIST EN
60670-1 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
60670-22 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures EN, IEC, SIST EN
60670-23 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures EN, IEC, SIST EN
60670-24 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and similar power consuming devices EN, IEC, SIST EN
60799 Electrical accessories – Cord sets and interconnection cord sets EN, IEC, SIST EN
60884-1 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements IEC
60884-2-1 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for fused plugs IEC
60884-2-2 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for socket-outlets for appliances IEC
60884-2-3 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-3: Particular requirements for switched socket-outlets without interlock for fixed installations IEC
60884-2-4 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV IEC
60884-2-5 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-5: Particular requirements for adaptors IEC
60884-2-6 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-6: Particular requirements for switched socket-outlets with interlock for fixed electrical installations IEC
60884-2-7 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-7: Particular requirements for cord extension sets IEC
60998-1 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
60998-2-1 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units EN, IEC, SIST EN
60998-2-2 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units EN, IEC, SIST EN
61242 Electrical accessories – Cable reels for household and similar purposes EN, IEC, SIST EN
61316 Industrial cable reels EN, IEC, SIST
61386-1 Conduit systems for electrical installations – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
61386-21 Conduit systems for cable management – Part 21: Particular requirements – Rigid conduit systems EN, IEC
61386-22 Conduit Systems for cable management – Part 22: Particular requirements – Pliable conduit systems EN, IEC, SIST EN
61386-23 Conduit systems for cable management – Part 23: Particular requirements – Flexible conduit systems EN, IEC, SIST EN
61386-24 Conduit systems for cable management – Part 24: Particular requirements – Conduit systems buried underground EN, IEC, SIST EN
61537 Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems EN, IEC, SIST EN
61984 Connectors – Safety requirements and tests EN, IEC, SIST EN
62208 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requirements EN, IEC, SIST EN
CEE-7 Specification for plugs and socket-outlets for domestic and similar purpose IECEE
ITAV 62368-1 Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements EN, IEC, SIST EN
LITE 60238 Edison screw lampholders EN, IEC, SIST EN
60570 Electrical track system for luminaires EN, IEC, SIST EN
60570-2-1 Electrical track system for luminaires – Part 2: mixed supply system EN, IEC, SIST EN
60598-1 Luminaires – Part 1: General requirements and tests EN, IEC, SIST EN
60598-2-1 Luminaires; part 2: particular requirements; section 1: fixed general purpose luminaires EN, IEC, SIST EN
60598-2-10 Luminaires; part 2: particular requirements; section 10:portable luminaries for children EN, IEC, SIST EN
60598-2-11 Luminaires; part 2: particular requirements; section 11: aquarium luminaires EN, IEC, SIST EN
60598-2-12 Luminaires; part 2: particular requirements; section 12: mains socket-outlet mounted nightlight EN, IEC, SIST EN
60598-2-13 Luminaires – Part 2-13: Particular requirements – Ground recessed luminaires EN, IEC, SIST EN
60598-2-14 Luminaires – Part 2-14: Particular requirements – Luminaries for cold cathode tubular discharge lamps and similar equipment EN, IEC, SIST EN
60598-2-17 Luminaires – Part 2-17: Particular requirements – Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor) EN, IEC, SIST EN
60598-2-18 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 18: Luminaires for swimming pools and similar applications EN, IEC, SIST EN
60598-2-19 Luminaires; part 2: particular requirements; section 19: air-handling luminaires (safety requirements) EN, IEC, SIST EN
60598-2-2 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 2: Recessed luminaires EN, IEC, SIST EN
60598-2-20 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 20: Lighting chains EN, IEC, SIST EN
60598-2-21 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 21: Rope lights EN, IEC, SIST EN
60598-2-23 Luminaires – Part 2-23: Particular requirements – Extra low voltage lighting systems for filament lamps EN, IEC, SIST EN
60598-2-24 Luminaires – Part 2-24: Particular requirements – Luminaires with limited surface temperatures EN, IEC, SIST EN
60598-2-25 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 25: Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings EN, IEC, SIST EN
60598-2-3 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 3: Luminaires for road and street lighting EN, IEC, SIST EN
60598-2-4 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaires EN, IEC, SIST EN
60598-2-5 Luminaires – Part 2-5: Particular requirements – Floodlights EN, IEC, SIST EN
60598-2-6 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 6: Luminaires with built-in transformers for filament lamps EN, IEC, SIST EN
60598-2-7 Luminaires; part 2: particular requirements; section 7: portable luminaires for garden use EN, IEC, SIST EN
60598-2-8 Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 8: Handlamps EN, IEC, SIST EN
60598-2-9 Luminaires; part 2: particular requirements; section 9: photo and film luminaires (non-professional) EN, IEC, SIST EN
60923 Auxiliaries for lamps – Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) – Performance requirements EN, IEC, SIST EN
60927 Auxiliaries for lamps – Starting devices (other than glow starters) – Performance requirements EN, IEC, SIST EN
61347-1 Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements EN, IEC, SIST EN
61347-2-1 Lamp controlgear — Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters) EN, IEC, SIST EN
61347-2-11 Lamp controlgear – Part 2: Particular requirements for micellaneuos electronic circuits used with luminaires EN, IEC, SIST EN
61347-2-12 Lamp controlgear – Part 2: Particular requirements for dc or ac supplied electronic ballast for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) EN, IEC, SIST EN
61347-2-13 Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules EN, IEC, SIST EN
61347-2-2 Lamp controlgear – Part 2: Particular requirements for dc or ac supplied electronic step-down convertors for filament lamps EN, IEC, SIST EN
61347-2-7 Lamp controlgear – Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained) EN, IEC, SIST EN
61347-2-9 Lamp controlgear – Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) EN, IEC, SIST EN
62031 LED modules for general lighting – Safety specifications (IEC 62031:2008) EN, IEC, SIST EN
62384 DC or AC supplied electronic control gear for LED modules. Performance requirements EN, IEC, SIST EN
62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems EN, IEC, SIST EN
62696 Luminaires – Application of the IK code IEC 62262 IEC/TR
62776 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps – Safety specifications EN, IEC, SIST EN
62778 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires IEC/TR
MD 10517 Powered hand-held trimmers – Safety. EN ISO
12733 Agricultural and forestry machinery – Pedestrian controlled motor mowers – Safety EN
13849-1 Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design EN ISO
13849-2 Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 2: Validation EN ISO
1493 Vehicle lifts EN
1501-1 Refuse collection vehicles and their associated Iifting devices – General requirements and safety requirements – Part 1: Rear-end loaded refuse collection vehicles. EN
1501-5 Refuse collection vehicles – General requirements and safety requirements – Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles EN
16092-1 Machine tools safety – Presses – Part 1: General safety requirements EN ISO
16092-3 Machine tools safety – Presses – Part 3: Sarety requirements for hydraulic presses EN ISO
1807-1 Safety of woodworking machines – Band sawing machines – Part 1: Table band saws and band re-saws EN, SIST EN
1807-2 Safety of woodworking machines – Band sawing machines – Part 2: Log sawing machines EN, SIST EN
1870-15 Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 15: Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading EN
1870-3 Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 3: Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting/circular saw benches. EN
1870-4 Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 4: Single and multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading. EN
1870-5 Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 5: Combined circular saw bench/up cutting cross cut saw. EN
1870-6 Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 6: Firewood sawing machine/circular saw bench with manual loading and/or unloading. EN
1870-7 Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 7: Circular log sawing machine with integrated feeding table and manual loading and/or unloading. EN
1870-8 Safety of woodworking machines – Circular sawing machines – Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading. EN
280 Mobile elevating work platforms. Design calculations. Stability criteria. Construction. Safety. Examinations and tests EN
4254-1 Agricultural machinery – Safety – Part 1: General requirements EN ISO
5395-1 Garden equipment – Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers – Part 1: Terminology and common tests EN ISO
5395-2 Garden equipment – Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers – Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers EN ISO
5395-3 Garden equipment – Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers – Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator EN ISO
60204-1 Safety of machinery – Electrical equipment – Part 1:General requirements. EN
609-1 Agricultural and forestry machinery. Safety of log splitters. Wedge splitters EN
61800-5-2 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-2: Safety requirements – Functional EN
62061 Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems EN
709 Agricultural and forestry machinery – Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive wheel(s) – Safety EN
786 Garden equipment – Electrically powered walk -behind and hand – held lawn trimmers and lawn edge trimmers – Mechanical safety. EN
MEAS; TRON 60065 Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use EN, IEC, SIST EN
60825-1 Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements EN, IEC, SIST EN
61010-031 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test EN, IEC, SIST EN
61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
61010-2-010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of material EN, IEC, SIST EN
61010-2-012 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment EN, IEC, SIST EN
61010-2-020 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges EN, IEC, SIST EN
61010-2-030 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits EN, IEC, SIST EN
61010-2-032 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-032: Particular requirements for hand-held current clamps for electrical measurement and test EN, IEC, SIST EN
61010-2-033 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other hand-held meters, for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage EN, IEC, SIST EN
61010-2-040 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials EN, IEC, SIST EN
61010-2-051 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring EN, IEC, SIST EN
61010-2-081 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-081: Particular requirements for automatic and semiautomatic laboratory equipment for analysis and other purposes EN, IEC, SIST EN
61010-2-101 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use — Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment EN, IEC, SIST EN
61010-2-201 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-201: Particular requirements for control equipment EN, IEC, SIST EN
61800-5-1 Adjustable speed electrical power drive systems — Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy EN, IEC, SIST EN
62477-1 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1: General
EN, IEC, SIST EN
MED 60601-1 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety EN, IEC, SIST EN
60601-1-1 Medical electrical equipment – Part 1-1: General requirements for safety. Collateral standard for safety requirements for medical electrical systems EN, IEC, SIST EN
60601-1-11 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment EN, IEC, SIST EN
60601-1-4 Medical electrical equipment – Part 1-4: General requirements for safety. Collateral standard for programmable electrical medical systems EN, IEC, SIST EN
60601-1-6 Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability EN, IEC, SIST EN
60601-1-8 Medical electrical equipment – Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems EN, IEC, SIST EN
60601-1-9 Medical electrical equipment — Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design EN, IEC, SIST EN
60601-2-10 Medical electrical equipment. Part 2: Particular requirements for the safety of nerve and muscle stimulators EN, IEC, SIST EN
60601-2-18 Medical electrical equipment – Part 2: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment EN, IEC, SIST EN
60601-2-22 Medical electrical equipment – Part 2: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment EN, IEC, SIST EN
60601-2-25 Medical electrical equipment – Part 2-25: Particular requirements for basic safety and essential performance of electrocardiographs EN, IEC, SIST EN
60601-2-27 Medical electrical equipment – Part 2-27: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographic monitoring equipment EN, IEC, SIST EN
60601-2-34 Medical electrical equipment – Part 2: Particular requirements for the safety, including essential performance, of invasive blood pressure monitoring equipment EN, IEC, SIST EN
60601-2-38 Medical electrical equipment – Part 2: Particular requirements for the safety of electrically operated hospital beds EN, IEC, SIST EN
60601-2-41 Medical electrical equipment – Part 2-41: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis EN, IEC, SIST EN
60601-2-47 Medical electrical equipment – Part 2-47: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ambulatory electrocardiographic systems EN, IEC, SIST EN
60601-2-49 Medical electrical equipment – Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment EN, EN IEC, IEC, SIST EN
60601-2-52 Medical electrical equipment – Part 2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds EN, IEC, SIST EN
60601-2-57 Medical electrical equipment – Part 2-57: Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use EN, IEC, SIST EN
62304 Medical device software – Software life-cycle processes EN, IEC, SIST EN
62366 Medical devices – Application of usability engineering to medical devices EN, IEC, SIST EN
62366-1 Medical devices – Part 1: Application of usability engineering to medical devices EN, IEC, SIST EN
80601-2-30 Medical electrical equipment – Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers EN, IEC, SIST EN
80601-2-60 Medical electrical equipment – Part 2-60: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental equipment EN, IEC, SIST EN
OFF 60950-1 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
60950-21 Information technology equipment – Safety – Part 21: Remote power feeding EN, IEC, SIST EN
60950-22 Information technology equipment – Safety – Part 22: Equipment to be installed outdoors EN, IEC, SIST EN
60950-23 Information technology equipment – Safety – Part 23: Large data storage equipment EN, IEC, SIST EN
62040-1 General and safety requirements for UPS EN, IEC, SIST EN
SAFE 61558-1 Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 1: General requirements and tests EN, EN IEC, IEC, SIST EN, SIST EN IEC
61558-2-1 Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: Particular requirements for separating transformers for general use EN, IEC, SIST EN
61558-2-13 Safety of small power transformers, power supply units and similar – Part 2-13: Particular requirements for autotransformers for general use EN, IEC, SIST EN
61558-2-16 Safety of small power transformers, power supply units and similar – Part 2-8: Particular requirements for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units EN, IEC, SIST EN
61558-2-2 Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-2: Particular requirements for control transformers EN, IEC, SIST EN
61558-2-4 Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: Particular requirements for isolating transformers for general use EN, IEC, SIST EN
61558-2-5 Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2-5: Particular requirements for shaver transformers and shaver supply units EN, IEC, SIST EN
61558-2-6 Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: Particular requirements for safety isolating transformers for general use EN, IEC, SIST EN
61558-2-7 Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: Particular requirements for transformers for toys EN, IEC, SIST EN
61558-2-8 Safety of small power transformers, power supply units and similar – Part 2-8: Particular requirements for bell and chime transformers EN, IEC, SIST EN
SWITCHES 60439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules SIST EN
60669-1 Switches for household and similar fixed-electrical installations – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
60669-2-1 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – Electronic switches EN, IEC, SIST EN
60669-2-2 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-2: Particular requirements – Electromagnetic remote-control switches (RCS) EN, IEC, SIST EN
60669-2-3 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-3: Particular requirements – Time-delay switches (TDS) EN, IEC, SIST EN
60669-2-4 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-4: Particular requirements – Isolating switches EN, IEC, SIST EN
60669-2-5 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-5: Particular requirements – Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) EN, IEC, SIST EN
60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules EN, IEC, SIST EN
60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices EN, IEC, SIST EN
61058-1 Switches for appliances – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
61058-1-1 Switches for appliances – Part 1-1: Requirements for mechanical switches EN, IEC, SIST EN
61058-1-2 Switches for appliances – Part 1-2: Requirements for electronic switches EN, IEC, SIST EN
61058-2-1 Switches for appliances; part 2-1: particular requirements for cord switches EN, IEC, SIST EN
61058-2-4 Switches for appliances – Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches EN, IEC, SIST EN
61058-2-5 Switches for appliances – Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors EN, IEC, SIST EN
61058-2-6 Switches for appliances – Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery EN, IEC, SIST EN
61439-1 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules EN, IEC
61439-2 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies EN, IEC, SIST EN
61439-3 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) EN, IEC, SIST EN
61439-4 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 4: Assemblies for construction sites (ACS) EN, IEC, SIST EN
61439-5 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 5: Assemblies for power distribution in public networks EN, IEC, SIST EN
TOOL 50144-2-7 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for spray guns for non-flammable liquids EN, SIST EN
60745-1 Safety of hand-held motor-operated electric tools – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
60745-2-1 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for drills EN, IEC, SIST EN
60745-2-11 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2-11: Particular requirements for reciprocating saws (jig and sabre saws) EN, IEC, SIST EN
60745-2-12 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2-12: Particular requirements for concrete vibrators (internal vibrators) EN, IEC, SIST EN
60745-2-13 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for chain saws EN, IEC, SIST EN
60745-2-14 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2: Particular requirements for planers EN, IEC, SIST EN
60745-2-15 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2: Particular requirements for hedge trimmers and grass-shears EN, IEC, SIST EN
60745-2-16 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for tackers EN, IEC, SIST EN
60745-2-17 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2-17: particular requirements for routers and trimmers EN, IEC, SIST EN
60745-2-18 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2-18: particular requirements for strapping tools EN, IEC, SIST EN
60745-2-19 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2: particular requirements for joiners EN, IEC, SIST EN
60745-2-20 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for band saws EN, IEC, SIST EN
60745-2-21 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for drain cleaners EN, IEC, SIST EN
60745-2-22 Particular requirements for cut-off machines EN, IEC, SIST EN
60745-2-23 Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-23: Particular requirements for die grinders and small rotary tools EN, IEC, SIST EN
60745-2-3 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders EN, IEC, SIST EN
60745-2-6 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for hammers EN, IEC, SIST EN
60745-2-7 Safety of hand-held motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for spray guns for non-flammable liquids IEC
60745-2-8 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2-8: Particular requirements for sheet metal shears EN, IEC, SIST EN
60745-2-9 Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2-9: Particular requirements for tappers EN, IEC, SIST EN
61029-2-10 Safety of transportable motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for cutting-off grinders EN, IEC, SIST EN
61029-2-11 Safety of transportable motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for mitre-bench saws EN, IEC, SIST EN
61029-2-12 Particular requirements for threading machines EN, IEC, SIST EN
61029-2-2 Safety of transportable motor-operated electric tools – Part 2: Particular requirements for radial arm saws IEC
61029-2-3 Safety of transportable motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for planers and thicknessers EN, IEC, SIST EN
61029-2-4 Safety of transportable motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for bench grinders EN, IEC, SIST EN
61029-2-5 Safety of transportable motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for band saws EN, IEC, SIST EN
61029-2-6 Safety of transportable motor-operated electric tools – Part 2: Particular requirements for diamond drills with water supply EN, IEC, SIST EN
61029-2-7 Safety of transportable motor-operated electric tools – Part 2: Particular requirements for diamond saws with water supply IEC
61029-2-8 Safety of transportable motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for singel spindle vertical moulders EN, IEC, SIST EN
61029-2-9 Safety of transportable motor-operated electric tools; part 2: particular requirements for mitre saws EN, IEC, SIST EN
62841-1 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 1: General requirements EN, IEC, SIST EN
62841-2-11 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws EN, IEC, SIST EN
62841-2-14 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-14: Particular requirements for hand-held planers EN, IEC, SIST EN
62841-2-17 Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery – Safety – Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers EN, IEC, SIST EN
62841-2-2 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-2: Particular requirements for hand-held screwdrivers and impact wrenches EN, IEC, SIST EN
62841-2-4 Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery – Safety – Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type EN, IEC, SIST EN
62841-2-5 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-5: Particular requirements for hand-held circular saws EN, IEC, SIST EN
62841-2-8 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-8: Particular requirements for hand-held shears and nibblers EN, IEC, SIST EN
62841-2-9 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders EN, IEC, SIST EN
62841-3-1 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws EN, IEC, SIST EN
62841-3-10 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines EN, IEC, SIST EN
62841-3-13 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 3-13: Particular requirements for transportable drills EN, IEC, SIST EN
62841-3-9 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws EN, IEC, SIST EN
TRAFFIC SIGNS 12368 Traffic control equipment – Signal heads EN, SIST EN
12966 Road vertical signs. Variable message traffic signs EN, SIST EN
12966-1 Road vertical signs. Variable message traffic signs. Product standard EN, SIST EN
12966-2 Road vertical signs. Variable message traffic signs. Initial type testing EN, SIST EN