Preskušanje in certificiranje proizvodov

Kontrola kakovosti

Kaj je SIQ preverjeno

SIQ preverjeno je preskus proizvoda glede najbolj kritičnih varnostnih zahtev, določenih v pripadajočih standardih (EN ali IEC). Storitev je po obsegu opravljenih meritev, preskusov in pregledov skromnejša od polnega tipskega preskusa, na osnovi katerega podelimo certifikat o ustreznosti ali licenco za uporabo certifikacijskega znaka SIQ.

Za posamezen proizvod izberemo le del preskusov in meritev iz celotnega nabora, kar zmanjša strošek in da v najkrajšem času kar največ informacij o ustreznosti proizvoda. Seveda pa te meritve in preskusi ne zagotavljajo popolne preverjenosti proizvoda z zahtevami uporabljenih standardov in tehnične zakonodaje, ampak le veliko verjetnost, da je proizvod varen.

Po uspešno izvedenih preskusih naredimo še kontrolo kakovosti pošiljke, s katero zagotovimo skladnost pošiljke s preskušenim vzorcem.

Tip proizvoda, ki uspešno prestane ocenitev, nosi oznako SIQ preverjeno. Ta ocenitev velja le za proizvode iz iste pošiljke oziroma kontingenta, ker le zanje lahko jamčimo ugotovitve iz izvedenih preskusov in meritev.

Kontrola kakovosti

Številni proizvodi, komponente in sestavni deli se proizvedejo na Kitajskem. Nudimo vam neodvisno kontrolo pred in med proizvodnjo ter po proizvodnji. S pomočjo naših kontrolnih storitev zmanjšate lastno tveganje in pridobite boljši nadzor nad svojimi naročili iz Kitajske.

Kontrolne storitve

  • Predkvalifikacijska ocena dobaviteljev
  • Ocena ponudnikovih zmogljivosti
  • Kontrola na podlagi odjemalčevih specifikacij
  • Pregled tehnične dokumentacije
  • Kontrola pred začetkom proizvodnje
  • Kontrola med proizvodnjo
  • Končna kontrola naključno izbranih proizvodov
  • Nadzor odpreme blaga
  • Preskušanje ali nadzor preskušanja