Živila

Nazaj na živila

Neodvisna presoja poslovnega partnerja

Pošljite povpraševanje

Zagotavljanje kakovosti in varnosti živil je osnovna odgovornost vseh vključenih v katerikoli člen prehranske verige, trajnostni razvoj, zaščita potrošnika in povečevanje njegovega zaupanja pa ključ za dolgoročni poslovni uspeh.

O storitvi

Uspešnost obvladovanja kakovosti in varnosti živil je odvisna od stopnje kulture varne hrane v organizaciji in širše v celotni prehranski verigi. Temelji na zavedanju, vrednotah, navadah, znanju, načinu komunikacije ter zaupanju. Vsaka veriga, pa je tako močna kot je močen njen najšibkejši člen. Da bo naše obvladovanje učinkovito, potrebujemo zelo poglobljen pristop pri obravnavi in usklajenost oziroma celovitost delovanja vseh vpletenih. Znotraj naše organizacije običajno lahko odgovorimo na vsa vprašanja, negotovosti pa je več, ko smo odvisni od drugih.

Presoja s strani neodvisnega in nepristranskega certifikacijskega organa tu lahko ponudi odličen odgovor glede poznavanja zahtev, spoštovanja dogovorov in zaupanja v partnerski odnos ter tako potrdi usklajenost sodelovanja kot tudi razkrije priložnosti za nadaljnje izboljšave.

Gradimo prihodnost na temeljih visoke stopnje kulture varnosti živil, transparentih partnerskih odnosov, dobrega poznavanja občutljivosti lastnega okolja, zelo agilnega ukrepanja ob soočanju z novimi situacijami ali rešitvami, visoke usposobljenosti in deljenja informacij.

Primernost uporabe

Vsi kakorkoli vključeni v katerikoli del prehranske verige izdelka na trgovski polici.

Zakaj SIQ?

  • Celovite rešitve
  • Profesionalnost in strokovnost
  • Neodvisnost in nepristranskost

Vas zanima več?

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnemu izobraževanju ali pošljite povpraševanje.