Živila

Zagotavljanje kakovosti in varnosti živil je osnovna odgovornost vseh vključenih v katerikoli člen prehranske verige, trajnostni razvoj, zaščita potrošnika in povečevanje njegovega zaupanja pa ključ za dolgoročni poslovni uspeh.

O standardu

Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je osnovna metoda zagotavljanja varnosti živil v celotni prehranski verigi od pridelave surovin do končnega uporabnika. Temelji na predpisih mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimentarius. V Sloveniji in EU je sistem HACCP zakonsko predpisan, izvajati pa ga morajo vsi, ki z živili v katerikoli fazi kakorkoli (posredno ali neposredno) rokujejo.
Organizacije izkazujejo skladnost svojih izdelkov in storitev s HACCP zahtevami s certifikatom ali izkazom o skladnosti, ki jim ga podeli neodvisna institucija. Pridobljeni certifikat priča o tem, da je bil proizvodni proces organizacije pregledan s strani strokovno usposobljenih in neodvisnih presojevalcev ter skladen z zahtevami.

Ker zavedanje o pomenu varne hrane za zdravje ljudi narašča, si organizacija tako posredno ustvarja zaupanje v očeh širše javnosti in povečuje svojo konkurenčno prednost na trgu.

Primernost uporabe:

HACCP

Zakaj SIQ?

  • Celovite rešitve
  • Profesionalnost in strokovnost
  • Neodvisnost in nepristranskost

Vas zanima več?

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnemu izobraževanju ali pošljite povpraševanje.