Kalibracije

DC in AC področje

Naše storitve

Instrumenti za merjenje nizkofrekvenčnih (NF) električnih veličin so običajno prisotni v vseh segmentih povezanih z električno energijo; v šolah se uporabljajo za izobraževanja, nepogrešljivi so pri popravilu električnih naprav, potrebni so pri vzdrževanju proizvodnih linij in pri raziskavah in razvoju v vseh elektrotehničnih laboratorijih. Še več, testni in predvsem kalibracijski laboratoriji brez njih ne morejo delovati.

Razvoj NF instrumentov se je začel v 19. stoletju, ko so pionirji elektrotehnike (Michael Faraday, Edward Weston, Elihu Thomson in drugi) iznašli prve galvanometre, voltmetre in ampermetre za izvajanje eksperimentov in za preučevanje novih še premalo znanih pojavov povezanih z elektromagnetiko in elektriko. Pomemben napredek v znanosti in tehnologiji ter kasneje tudi v industriji je sprožil hiter razvoj v kompleksnosti in natančnosti merilne opreme. Danes je ta oprema prisotna v številnih industrijskih panogah, kot so proizvodnja močnostne elektronike, transport, medicina, avtomobilska industrija, razvoj elektronike, razvoj drugih naprav, itd. Brez težav lahko najdemo cenovno ugodne ročne multimetre za merjenje AC in DC toka in napetosti, upornosti, itd. z natančnostjo precej pod 1%. Kadar je za bolj natančne meritve v raziskavah in razvoju, v kalibracijskih laboratorijih ali celo za zagotovitev sledljivosti meritev do definicije primarne enote potrebna še večja natančnost merjenja v območju del na milijon (angl. part-per-million), se običajno uporabljajo instrumenti, kot so HP/Agilent/Keysight 3458A, referenčni multimetri Fluke 8588A, Zenerjevi etaloni enosmerne napetosti, etalon za AC napetost Fluke 5790A in referenčni merilni so-upori. Kadar meritve v meroslovnih laboratorijih zahtevajo najvišjo možno točnost, se uporabljajo različni etaloni, ki dandanes temeljijo na Josephsonovem efektu in zagotovijo najsodobnejšo in največjo točnost, celo do delov na 1010 (tj. 10-4 ppm).

Za razliko od instrumentov iz NF področja, so instrumenti za merjenje RF&MW veličin in predvsem EMC pojavov relativno novi. Pri slednjih dveh področjih številni fizikalni pojavi, parametri in vplivni pogoji še vedno niso dovolj dobro poznani ali jih je pogosto težko nadzorovati, zato je ta oprema običajno dražja in ima praviloma bistveno večjo negotovost, lahko tudi več kot 10%.

SIQ ponuja širok nabor AC in DC kalibracij za skoraj vse vrste NF instrumentov iz različnih industrijskih panog. Kalibracije običajno izvajamo na SIQ, po potrebi pa tudi v prostorih naročnika (na kraju samem). Akreditirano kalibracijo izvajamo za naslednje AC in DC veličine:

 • enosmerna napetost do 1 kV
 • enosmerni tok od 1 pA do 1,5 kA, oz. do 3 kA z uporabo tokovnih klešč ali tokovnih pretvornikov
 • enosmerna upornost do 100 TΩ
 • enosmerna moč do 20 kW
 • izmenična napetost do 1 kV (10 Hz – 1 MHz do 200 V, 1 kV do 100 kHz)
 • izmenični tok od 1 μA do 100 A (10 Hz – 30 kHz), oz. do 3 kA z uporabo tokovnih klešč ali tokovnih pretvornikov (45 Hz – 450 Hz)
 • izmenična moč do 70 kVA (45 Hz – 850 Hz)
 • fazni kot od 0° to 360° (10 Hz – 1 kHz)
 • posamezne harmonske komponente, interharmoniki, celotno harmonsko popačenje (THD), flikerji, upadi in porasti

Kalibracija merilne opreme na SIQ

Univerzalni multimetri, voltmetri, ampermetri

Univerzalni multimetri (analogni in digitalni) se kalibrirajo v naslednjih merilnih točkah:

 • enosmerna in izmenična napetost in tok
 • upornost
 • kapacitivnost
 • frekvenca

Na SIQ lahko kalibriramo vsa merilna območja, na željo stranke pa lahko merilne točke tudi prilagodimo.

Univerzalni kalibratorji

Standardna kalibracija se izvaja v naslednjih točkah:

Pri kalibratorjih z vgrajeno SCOPE opcijo, lahko kalibriramo tudi naslednje parametre:

 • enosmerna in izmenična napetost
 • pravokotni impulzi
 • dvižni čas
 • sinusni generator za kalibracijo pasovne širine
 • časovni interval

Etalon za merjenje izmenične napetosti

Ti instrumenti spadajo med najbolj točne merilnike izmenične napetosti (napetost merijo 2,2 mV – 1 kV v frekvenčnem področju 10 Hz – 1 MHz, s točnostjo tudi do 24 ppm). Kalibracija zajema:

 • izmenično in enosmerno napetost
 • izmenično-enosmerno razliko
 • WideBand vhod

Kalibracija traja približno 14 dni.

Merilniki (µΩ-metri, mΩ-metri Ω-metri), simulatorji upornosti (RTD kalibratorji), etalonski upori, uporovne dekade, visoko ohmske in nizko ohmske uporovne dekade, merilni so-upori

Na SIQ kalibriramo enosmerno upornost in impedanco pri različnih frekvencah. Enosmerno upornost ali enosmerni tok kalibriramo z merjenjem padca napetost na referenčnem uporu ali z uporabo sistema Zero Flux. Pri merjenju nizkih upornostih so merilni tokovi pogosto visoki; običajno nad 1 A, lahko tudi nekaj 100 A. S primerjalno metodo kalibriramo tudi čase merjenja, različne merilne tokove pa kalibriramo neposredno ali z merjenjem padca napetosti na referenčnih uporih. Upornost nizko ohmskih uporov in so-uporov lahko pomerimo pri različnih merilnih tokovih, visoko ohmske upore pa lahko kalibriramo pri različnih merilnih napetostih.

Izmenični in enosmerni tokovni in napetostni viri, elektronska bremena

Kalibrirani parametri pri virih so:

 • enosmerna in izmenična napetost in tok
 • brum in šum (prisotnost izmenične komponente pri enosmerni generirani napetosti)
 • stabilnost glede na spremembo napajalne napetosti
 • stabilnost glede na spremembo bremena (izhod usmernika bremenimo z različnimi močnostnimi upori)

Pri elektronskih bremenih kalibriramo:

 • napetost
 • tok
 • moč

Tokovne klešče (tuljave, senzorji, pretvorniki), tokovni in napetostni transformatorji

Glede na način delovanja ločimo dva tipa tokovnih pretvornikov in klešč, ki delujeta na osnovi:

 • Hallovega efekta
 • t.i. Rogowski tuljave, ki merijo tok na osnovi Faradayevega zakona indukcije

Višje vrednosti tokov generiramo direktno ali preko tuljave z več ovoji. Na certifikatih nedvoumno navedemo serijsko številko merilnika, številko merilnega kanala ali nastavitev, če so klešče, tuljave ali pretvorniki del merilnega sistema.

Merilniki izmenične in enosmerne moči

Pri merilnikih izmenične in enosmerne moči kalibriramo:

 • enosmerno in izmenično napetost in tok
 • enosmerno in izmenično moč (direktna meritev ali meritev preko merilnih klešč, tuljav ali pretvornikov)
 • faktor moči pri pozitivnem in/ali negativnem kotu med napetostjo in tokom
 • frekvenco
 • harmonska popačenja napetostnih in tokovnih signalov
 • druge parametre (navor, vrtljaji, itd.)

Praviloma kalibriramo vse kanale instrumenta. Za zagotavljanje ustrezne sledljivosti je pomembno, da se pripadajoča merilna oprema uporablja na istih kanalih in pri istih nastavitvah kot med kalibracijo.

PQ analizatorji, merilniki instalacij, merilniki omrežnih parametrov

Pri analizatorjih kakovosti omrežja (PQ analizatorji) kalibriramo:

 • izmenično napetost in tok (direktno ali z uporabo tokovnih klešč)
 • PQ parametre (popačenje THD, amplitudo posameznih harmonikov, flikerje, interharmonike, poraste in upade napetosti)
 • izmenično moč
 • fazni kot od 0° do 360°
 • ostale parametre, povezane s kakovostjo omrežja

Pri merilnikih instalacij kalibriramo:

 • DC in AC napetost
 • izolacijska upornost
 • izolacijska merilna napetost
 • merilni tok
 • ozemljitveno upornost
 • odklopni časi in odklopni tokovi RCD
 • zančna in linijska impedanca (absolutna in relativna meritev)

Ostali kalibrirani parametri:

 • kratkostični tok
 • napetost odprtih sponk
 • različni merilni tokovi
 • nizke upornosti

Kalibracija lahko izvajamo pri 50 Hz ali 60 Hz.

Ostali merilni instrumenti

Poleg zgoraj naštetih merilnih instrumentov kalibriramo tudi:

 • merilna vezja (npr. instrumenti za merjenje frekvenčne karakteristike vezja)
 • nV-metri, nA-metri in mA-metri
 • kalibratorje, generatorje in simulatorje upornosti
 • polnilce in analizatorje akumulatorskih baterij
 • testne sisteme za releje

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam

 • SIQ Ljubljana