Kalibracije

Sonde in antene

Naše storitve

V našem okolju smo nenehoma obkroženi z električnim in magnetnim poljem. Zaradi rotacije staljenega jedra Zemlje je že od nekdaj prisotno enosmerno magnetno polje velikosti 25 μT do 65 μT (oz. 0,25 Gauss do 0,65 Gauss). Razvoj znanosti in tehnologije v 20. stoletju je s pridom izkoristil lastnosti elektromagnetnega valovanja, predvsem  za komunikacijske namene. Sprva so se pojavile preprostejše radijske komunikacije, kasneje pa tudi televizijski in radio oddajniki, ki so prinesli sliko in zvok v skoraj vsak dom. Bliskovit razvoj tehnologije je brezžične komunikacije prinesel v vse segmente naših življenj. Dandanes dnevno uporabljamo mobilne telefone, ne le za klicanje, temveč tudi za dostop do interneta, tako preko operaterskih omrežij, kot tudi preko Wi-Fi povezav. Uporaba satelitov je prav tako postala nekaj povsem vsakdanjega, ne le za komunikacijo med različnimi celinami in za prenos televizijskega signala, temveč tudi za potrebe navigacije. Še več, brezžične tehnologije kot so Wi-Fi, Bluetooth in druge so omogočile množično vključitev elektronskih naprav v splet ti. Internet of Things (IoT). Vse te elektronske naprave morajo v sodobnem svetu bivati istočasno; po eni strani morajo delovati brezhibno in varno ter omogočati zanesljivo komunikacijo z drugi napravami, ko je to potrebno, po drugi strani pa se številne elektronske naprave pri komunikaciji med seboj ne smejo motiti. Za zagotavljanje obeh, pogosto nasprotujočih zahtev, morajo biti vse te elektronske naprave temeljito pregledane, predvsem z vidika elektromagnetne kompatibilnosti (EMC testiranja). Pri teh testiranjih se med drugim preverja, (i.) da naprave ne generirajo prevelikega elektromagnetnega polja, ki bi lahko motilo delovanje drugih naprav ali bi bilo polje celo nevarno človeku in (ii.) da je delovanje testirane naprave neobčutljivo na moteče zunanje elektromagnetno polje. Pri tovrstnih EMC testih se uporabljajo merilniki in sonde električnega, magnetnega in elektromagnetnega polja, kot tudi najrazličnejše sprejemne in oddajne antene (monopolne, loop, horn, bikonične, log-periodične in druge), ki delujejo od enosmernega področja pa vse do visokih RF frekvenc, ki lahko celo presegajo 50 GHz. Vsa oprema, povezana z generiranjem in merjenjem polj, mora biti ustrezno kalibrirana. V kalibracijskem laboratoriju SIQ izvajamo kalibracijo merilnikov in sond za merjenje električnega in magnetnega polja in kalibracijo sprejemnih in oddajnih anten.

Kalibracija merilne opreme na SIQ

Merilniki in sonde za merjenje električnega in magnetnega polja

Merilnike in sonde električnega polja lahko akreditirano kalibriramo v frekvenčnem področju od 10 Hz do 20 kHz v področju od 10 V/m do 2000 V/m. Merilnike in sonde magnetnega polja lahko kalibriramo v frekvenčnem področju od 10 Hz do 10 kHz v področju od 0,1 mT od 195 mT (tj. 1 mGauss do 1,95 Gauss, oz. 80 mA/m do 155 A/m). Več informacij o maksimalnem električnem in magnetnem polju pri posameznih frekvencah je v priloženi Pdf datoteki. Merilnikom in sondam pomerimo frekvenčni odziv in linearnost v skladu s standardom IEEE 1309‑2013 – Standard for Calibration of Electromagnetic Field Sensors and Probes (Excluding Antennas) from 9 kHz to 40 GHz. Neakreditirano lahko izvedemo tudi kalibracijo izotropije v skladu s standardom IEEE 1309-2013.

Merilniki za merjenje preostalega (DC) magnetnega polja

Merilnike z merjenje preostalega (DC) magnetnega polja (ti. Gauss metre) lahko kalibriramo do 100 A/cm (tj. do 12,5 mT oz. do 125 Gauss). Neakreditirana kalibracija običajno vključuje meritev linearnosti v 10 merilnih točkah.

Kalibracija oddajnih in sprejemnih Loop anten

Ključen parameter pri Loop antenah za potrebe EMC testiranj po standardih MIL-STD-461, RE101, IEEE 291 in CISPR 16 je antena faktor (AF), ki je definiran kot razmerje med elektromagnetnim poljem in napetostjo na loop anteni. Pri sprejemnih antenah je AF definiran kot razmerje med vpadnim elektromagnetnim poljem in napetostjo na izhodu sprejemne loop antene. Pri oddajni anteni pa je AF razmerje med oddajnim elektromagnetnim poljem in napetostjo na vhodu v anteno.

V SIQ kalibriramo AF po absolutni in relativni kalibracijski metodi. Pri absolutni uporabljamo metodo Three antenna method, kjer z različnimi kombinacijami treh anten računsko določimo AF. Pri relativni metodi določimo AF neznani anteni z uporabo referenčne antene. Metodi sta opisani v standardih CISPR 16-1-6 in ANSI IEEE C63.5. Kalibracijo AF izvajamo v frekvenčnem področju od 9 kHz do 120 MHz.

Kalibracija oddajnih in sprejemnih monopolnih anten

Na SIQ izvajamo kalibracije antena faktorja (AF) monopolnih anten v skladu s standardoma CISPR 16-1-6 in ANSI IEEE C63.5. Kalibracijo izvajamo z metodo Equivalent capacitance substitution method v frekvenčnem področju od 9 kHz do 30 MHz, oz. do 100 MHz.

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam

  • SIQ Ljubljana