Kalibracije

Visokofrekvenčno področje

Naše storitve

SIQ je akreditiran za izvajanje mednarodno sledljivih meritev na področju radijskih frekvenc (RF) po standardu ISO/IEC 17025. Naše splošne zmogljivosti so:

 • merjenje frekvence do 26,5 GHz
 • RF meritev moči od -130 dBm do 60 dBm do frekvence 26,5 GHz
 • merjenje sipalnih parametrov (S-parametrov) v 50 Ω sistemih od 20 Hz do 26,5 GHz in od 20 Hz do 3 GHz v 75 Ω

SIQ lahko izvede kalibracijo RF opreme v našem laboratoriju ali pa v laboratoriju stranke na lokaciji, če je to bolj priročna rešitev za stranko. Za stranke je zelo pomemben hiter čas kalibracije, zato smo veliko investirali v razvoj hitrih, natančnih in avtomatiziranih postopkov, ki zagotavljajo hitro vrnitev opreme stranki.

Kalibracija RF & MW opreme

V nadaljevanju je seznam najbolj pogoste RF opreme in kalibriranih parametrov. Na zahtevo stranke lahko kalibriramo tudi dodatne parametere in opremo.

 

Kalibracija merilne opreme na SIQ

RF signalni generatorji

 • točnost nastavitve frekvence
 • stabilnost in točnost časovne baze
 • točnost moči signala
 • harmonska in neharmonska popačenja signala
 • parametri analognih modulacij (natančnost AM/FM/PM, modulacijska frekvenca, popačenje modulacije, naključna AM/FM/PM)
 • čas vzpona signala

Spektralni analizatorji

 • stabilnost in točnost časovne baze
 • odčitek frekvence in števec markerja
 • fazni šum v stranskem pasu (SSB)
 • preletna širina
 • amplitudna skala
 • referenčni nivo
 • preklop vhodnega atenuatorja
 • preklop med pasovnimi širinami
 • pasovna širina
 • frekvenčni odziv
 • absolutna točnost merjenja moči
 • lastna popačenja
 • povprečni nivo šuma
 • koeficient refleksije na vhodu (VSWR)

Vektorski analizatorji vezja (VNA), skalarni analizatorji vezja

 • stabilnost in točnost časovne baze
 • točnost nastavitve frekvence vira
 • nivo šuma
 • šum sledi
 • presluh med vhodi
 • kalibracijski koeficienti (nekorigirane lastnosti sistema)
 • izhodna moč
 • harmonska popačenja vira
 • linearnost sprejemnikov

Atenuatorji, stopenjski atenuatorji

 • koeficient refleksije
 • slabljenje

RF sklopniki

 • koeficienti refleksije vhodov sklopnika
 • slabljenje glavne linije
 • faktor sklopljenosti
 • usmerjenost

Razdelilniki RF moči

 • koeficienti refleksije vhodov razdelilnika moči
 • slabljenje
 • sledenje med vhodi
 • efektivna prilagojenost vira

Koaksialni VNA kalibracijski standardi, RF zaključki

 • refleksijski koeficient
 • slabljenje

Vse rezultate kalibracije z negotovostmi lahko posredujemo v primernem formatu (datoteki), da lahko stranka opravi VNA korekcijo lastne opreme

RF senzorji moči

 • kalibracijski faktor (CF)
 • refleksijski koeficient
 • linearnost

Merilniki moči

Merilniki moči so običajno kalibrirani po navodilih proizvajalcev. Tipično se preveri referenčni izhod (moč izhodnega signala, frekvenca), ničenje, linearnost, kalibracijski faktor, DC natančnost, …

RF kabli

Običajno kalibriramo:

 • refleksijski koeficient
 • slabljenje

Za VNA merilne kable naredimo naslednje dodatne parametre:

 • sledenje in simetrija magnitude in faze
 • stabilnost realnega in imaginarnega dela refleksijskega koeficienta

RF ojačevalniki

 • ojačenje signala
 • kompresija ojačenja
 • harmonska popačenja

Osciloskopi

Za nizkofrekvenčne osciloskope (do 500 MHz) običajno kalibriramo:

 • točnost vertikale na 50 Ω in 1 MΩ vhodih
 • točnost časovne baze
 • dvižni čas
 • frekvenčni odziv

Za višje-frekvenčne osciloskope dodatno kalibriramo:

 • DC vhodno upornost
 • ničelni odmik
 • nastavitev ničelnega odmika
 • RMS nivo šuma
 • refleksijski koeficient

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam

 • SIQ Ljubljana