Kalibracije

Visoka napetost

Naše storitve

Kako se začne potovanje električne energije? Želimo, da je elektrika vedno na voljo in o tem preprosto ne razmišljamo, ko prižgemo luč, računalnik ali televizijo. Samoumevno je delovanje gospodinjskih, kot tudi industrijskih naprav v našem vsakdanjem življenju. Šele ob izpadu električne energije se zavemo, kako smo pravzaprav odvisni od električne energije, tega pa lahko povzroči že najmanjša napaka v merilnem sistemu elektroenergetskega omrežja.  Elektroenergetsko omrežje je ogromen in kompleksen elektromehanski sistem, ki mora v vsakem trenutku sinhronizirano delovati in je sestavljen tako iz velikih kot manjših enot (npr. generatorji, turbine, visoko, srednje in nizkonapetostni transformatorji, daljnovodi in merilni sistemi, ki beležijo parametre delovanja). Istočasno so porabniki po svojem delovanju postali kompleksnejši z najrazličnejšo elektroniko, velik razvoj je tudi na področju elektrifikacije transporta (večje moči, visoki tokovi), le-ti pa v sistem prinašajo popačenja in nestabilnost.

Da se v čim večji meri izognemo izpadu sistema, katerega posledica ni samo slaba volja, temveč tudi gospodarska in materialna škoda, je potrebno motnje v sistemu pravočasno zaznati in ustrezno ukrepati. Razvitih je bilo več vrst različnih inštrumentov za merjenje visoke napetosti in ostalih elektroenergetskih veličin. Med osnovne instrumente spadajo preizkuševalniki transformatorskih olj, s katerimi se preizkuša prebojno trdnost olja v transformatorjih, različni IR/AC/DC HIPOT testerji, ter multifunkcijski instrumenti, ki merijo značilne parametre kot je npr. izolacijsko upornost pri različnih merilnih napetostih, kratkostične tokove, napetosti pri odprtih sponkah in generirajo izmenične ali enosmerne visoke napetosti za potrebe testiranja izoliranih delov v omrežju. Večina voltmetrov (multimetrov) ne omogoča direktnega merjenja visoke napetosti, zato se uporabljajo visokonapetostne sonde, visokonapetostne diferenčne sonde ter visokonapetostni delilniki, ki pretvorijo visoko napetost v nižjo, za multimeter/voltmeter sprejemljivo, oz. varno napetost. Namesto klasičnih voltmetrov lahko za merjenje visoke napetosti preko sonde ali delilnika uporabljamo tudi osciloskope za opazovanje časovno spremenljivih signalov.

SIQ je specializiran tudi za kalibracijo visokonapetostne opreme. Kalibracije običajno izvajamo v laboratoriju, po potrebi na željo stranke pa tudi na terenu (merjenje visoke napetosti do 40 kV DC ter 20 kV AC). Poleg navedene opreme (merilniki transformatorskega olja, visokonapetostne sonde, visokonapetostne diferenčne sonde, visokonapetostnih delilnikov) kalibriramo tudi visokonapetostne generatorje in merilnike, preizkuševalnike izolacijskih parametrov ter ostale instrumente, povezane z visoko napetostjo.

Kalibracija merilne opreme na SIQ

Preizkuševalniki transformatorskega olja

Preizkuševalnike transformatorskega olja lahko kalibriramo do 85 kV izmenične napetosti pri frekvencah od 45 Hz do 65 Hz, preverimo lahko tudi napetost posamezne elektrode.

Visokonapetostne sonde, visokonapetostne diferenčne sonde

Standardni kalibracijski parameter so:

 • visoka napetost (AC, DC)
 • vhodna upornost,
 • čas vzpona
 • frekvenčna karakteristika.

Frekvenčni odziv in dvižni čas sonde se meri z osciloskopom. Priporočamo uporabo strankinega osciloskopa, saj se sonde običajno tako uporabljajo. Pasovna širina osciloskopa naj bo večja od pasovne širine sonde, saj v nasprotnem primeru osciloskop omejuje delovanje sonde.

Visokonapetostni generatorji in merilniki

Standardna kalibracijska parametra sta DC napetost do 120 kV ter AC napetost do 85 kV.

AC/DC/IR hipot preizkuševalniki

Glavni parametri so:

 • DC in/ali AC napetost
 • izolacijska upornost,
 • izolacijska merilna napetost (IR)
 • merilni tok
 • upornost do 100 GΩ pri različnih merilnih napetostih.

Ostali kalibrirani parametri so še:

 • kratkostični tok
 • napetost odprtih sponk
 • različni merilni tokovi

Kalibracija se izvaja pri frekvenci 50 Hz in/ali 60 Hz.

Visokonapetostni delilniki

Kalibracija je izvedena preko generiranja visoke napetosti (AC, DC) pri upoštevanju delilnega razmerja delilnika. Mogoča je kalibracija s strankinim osciloskopom ali drugo priloženo merilno opremo.

Visokonapetostni merilnik za kalibracijo ESD generatorjev

Merilnik ima zelo visoko vhodno upornost (10 GΩ) in tako omogoča merjenje vršne napetosti zelo hitrih in kratkotrajnih impulzov v območju nanosekund. Uporablja se pri kalibraciji napetosti odprtih sponk ESD generatorjev, kar je zahteva standardov IEC 61000-4-2 in ISO 10605. Standard zahteva kalibracijo napetosti odprtih sponk do 30 kV. SIQ zagotavlja akreditirano kalibracijo do maksimalnega merilnega dosega instrumenta (30 kV) oz. vse do 120 kV.

Elektrostatičen voltmeter

Elektrostatičen voltmeter omogoča brezkontaktno merjenje visokih napetosti (potenciala) kovinskih plošč. Standarden kalibracijski parameter je točnost merjenja DC napetosti do 10 kV. SIQ izvaja neakreditirano kalibracijo za obe polariteti z resolucijo 10 V.

Multifunkcijski instrumenti, preizkuševalniki električne varnosti

Tipično kalibriramo naslednje parametre:

 • izolacijsko upornost
 • ozemljitveno upornost
 • napetost
 • tok
 • kratkostični tok
 • napetost odprtih sponk
 • napetost pri različnih frekvencah
 • merilni čas

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam

 • SIQ Ljubljana