Kalibracije

Akustika in vibracije

Naše storitve

Akustika

Dandanes živimo v vse bolj hrupnem okolju. Obdani smo z prometnimi cestami, železnicami, ponekod celo z letališči. Tudi nekatera delovna okolja so bolj ali manj hrupna, zlasti v težki industriji. Motečemu hrupu smo občasno izpostavljeni tudi doma, tako zaradi sosedov, kot tudi zaradi različnih športnih in kulturnih dogodkov v soseskah ali zaradi bližine težke industrije in prometne infrastrukture. Vsakodnevna izpostavljenost prekomernemu hrupu poškoduje naš sluh, zato se število okvar sluha povečuje.

Moteč hrup je potrebno pravilno izmeriti, zato je bilo razvitih več različnih instrumentov za merjenje akustičnih količin. Osnovni instrument je merilnik zvočnega tlaka, ki običajno meri nivo zvočnega tlaka v širokem ali ozkem frekvenčnem območju. Ključni element merilnika zvočnega tlaka je merilni mikrofon, ki pretvori zvočni signal v električni signal z določeno občutljivostjo mikrofona. Merjenje akustičnih parametrov je na splošno zelo odvisno od pogojev okolja (tj. temperature ambienta, zračni tlak in relativna vlažnost), zato bi merilniki zvočnega tlaka na splošno prikazali različne odčitke pri vsakodnevnih spreminjajočih razmerah v primerjavi z odčitkom, izmerjenim pod referenčnimi laboratorijskimi pogoji. Zato je potrebno merilnik zvočnega tlaka pred uporabo kalibrirati v danih pogojih okolja z ustreznim zvočnim kalibratorjem, ki ustvarja konstanten zvočni tlak v veliko širšem razponu okoliških pogojev. Merilniki zvočnega tlaka merijo samo zvočni tlak v določenem trenutku oz. v kratkem intervalu in ne oddajajo kumulativnega hrupa, oz. zvočne doze, ki jih oseba prejme v daljšem časovnem obdobju (tj. nekaj minut, ur). Ta veličina se meri z akustičnim dozimetrom.

Vibracije

O akustiki govorimo, ko imamo opravka z nihanji zračnega tlaka, tj. z nihanjem zračnih delcev. Na podoben način govorimo o vibracijah, ko imamo opravka z nihanjem trdnih površin. Vsak vrtljiv ali premikajoč predmet vzbudi določene vibracije. Vibracije so lahko občasne, najpogosteje zaradi površinskih nihanj ali kot vrtenje različnih motorjev. Vibracije merimo z merilniki vibracij, ki običajno temeljijo na merilnikih pospeška. Zanesljivo in natančno merjenje periodičnih vibracij je pomembno, saj lahko sprememba vibracij kaže na poškodbe stroja ali motorja, zato lahko upravljavec ustavi delovanje, še preden bi lahko prišlo do dragih in nevarnih mehanskih poškodb. Periodične vibracije so običajno sinusne oblike, so dolgotrajne in imajo na splošno relativno nizko amplitudo pospeškov (tj. vibracije imajo majhne hitrosti in majhne odmike). Poleg periodičnih vibracij poznamo tudi prehodne vibracijske pojave (udarne vibracije), ki se pojavijo, ko pride do nenadnih sprememb pospeška, hitrosti ali premika (na primer prometna nesreča, predmet, ki pade na tla itd.). Pravilno merjenje takšnih prehodov je v sodobnem svetu potrebno predvsem zaradi vse večjega števila preskušanj izdelkov v skladu z različnimi standardi.

Kalibracija merilne opreme na SIQ

Kalibratorji zvočnega tlaka

Kalibratorji zvočnega tlake so kalibrirani v skladu z IEC 60942 standardom. Kalibrira se nivo zvočnega tlaka, frekvenco in popačenje. Kalibracijo lahko izvedemo med 94 dB in 124 dB in v frekvenčnem območju med 31.5 Hz in 16 kHz.

Mikrofoni

Mikrofoni so kalibrirani v skladu z IEC 61094-5 standardom. Za ½ in ¼ palčne mikrofone merimo občutljivost in frekvenčni odziv (v tlačnem ali prostem zvočnem polju) v frekvenčnem območju 31.5 Hz – 16 kHz. Kalibriramo lahko tudi občutljivost 1-palčnih mikrofonov pri 250 Hz.

Merilniki zvočnega tlaka

Merilniki zvočnega tlaka so kalibrirani v skladu z IEC 61672 in IEC 61260 standardoma. Kalibriramo naslednje parametre:

 • absolutna občutljivost
 • frekvenčno uteženje A, B, C in Z (31.5 Hz – 16 kHz)
 • časovno uteženje F in S pri 2 kHz ali 4 kHz
 • linearnost od 0 dB do 100 dB (16 Hz – 20 kHz)
 • elektroakustični filtri, nivoji 0 dB – 80 dB, centralna frekvenca filtra 3.15 Hz – 40 kHz

Na zahtevo lahko izvedemo tudi naslednje kalibracije:

 • lastni nivo šuma merilnika zvočnega tlaka (zvočni in/ali električni)
 • frekvenčno in časovno uteženje pri 1 kHz
 • dolgoročna stabilnost
 • C-uteženja pri najvišjem nivoju zvoka
 • preverjanje indikacije preobremenitve
 • stabilnost na visokem nivoju

Dozimetri

Dozimetri so kalibrirani v skladu z IEC 61252 standardom. Merimo vse ključne parametre, kot so točnost prikaza zvočnega tlaka, zvočno dozo za različne frekvence in nivoje hrupa (31.5 Hz – 16 kHz pri 94 dB, 104 dB in 114 dB) in natančnost merjenja časa.

Akcelerometri

Kalibriramo lahko občutljivost nabojnih ali elektronskih ICP akcelerometrov v frekvenčnem območju med 10 Hz in 10 kHz. Po potrebi lahko tudi merimo linearnost pri določeni frekvenci.

Kalibratorji vibracij

Kalibriramo nivo vibracij (pospešek, hitrost ali premiki), natančnost prikaza frekvence in popačenje vibracij. Po želji lahko umerimo tudi linearnost generiranega nivoja za različne frekvence in za različne obremenitve na kalibratorju.

Merilniki vibracij

Kalibriramo natančnost pospeška (0.1 m/s2 – 200 m/s2), hitrosti (0.4 mm/s – 3 m/s) in/ali odmika (2 mm – 50 mm) v frekvenčnem območju 10 Hz – 10 kHz. Na zahtevo in če je funkcija na voljo lahko kalibriramo tudi natančnost merjenja frekvence vibracij.

Nabojni ojačevalniki

Ključni parameter nabojnih ojačevalnikov je njegova nabojna občutljivost, ki jo je mogoče izmeriti za vse razpoložljive nastavitve ojačenja pri frekvencah DC – 10 kHz. Merimo tudi DC offset in RMS raven hrupa. Odvisno od vrste nabojnega ojačevalnika in glede na želje kupca lahko preverimo tudi integrator nabojnega ojačevalnika, filtre in indikator preobremenitve.

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam

 • SIQ Ljubljana