Kalibracije

Kalibracija impedance (L, C, R)

Naše storitve

Merilniki impedance uporabljajo različne principe merjenja impedance kot vektorske veličine. V splošnem merilniki merijo impedanco kot razmerje med napetostjo in tokom na neznani impedanci (v kompleksnem smislu). Ker je impedanca kompleksna veličina, vedno merimo najmanj dva impedančna parametra, realnega in imaginarnega. Merilniki impedance sicer lahko merijo različne impedančne parametre na različnih testnih signalih v smislu napetosti in frekvence. Sodobni merilniki merijo impedanco na podlagi različnih merilnih metod kot so: merjenje razmerja med napetostjo in tokom, primerjava znane in neznane impedance z avtomatskim impedančnim mostičem, uporaba vektorskega mostiča, uporaba mostiča z reflektometrom itd. Vse merilne metode temeljijo na meritvi realnega in imaginarnega dela impedance, ki se lahko preračuna v poljubne impedančne parametre kot so: |Z|, θ, |Y|, R, X, G, B, C, L, D, Q.

Starejši merilniki impedance so večinoma zasnovani kot merilni mostiči, ki so optimizirani bodisi za merjenje kapacitivnosti (npr. Scheringov mostič), bodisi za merjenje induktivnosti (npr. Maxwell-Wien-ov mostič). Poleg teh poznamo še druge merilnike impedance, ki delujejo na podlagi merjenja resonančne frekvence in se uporabljajo za merjenje faktorja kvalitete Q, nizkih induktivnosti in induktivnosti pri višjih frekvencah.

Razumevanje različnih merilnih principov je ključno za pravilno merjenje impedančnih parametrov (induktivnost, kapacitivnost, upornost), ki zagotavlja višjo kvaliteto končnega produkta ali aplikacije. SIQ zagotavlja akreditirano kalibracijo impedančnih parametrov, certifikacijo merilnih instrumentov impedance in vam lahko s svojimi izkušnjami pomaga pri razvojnih projektih.

Kalibracija merilne opreme na SIQ

LCR merilniki

Najbolj točni LCR merilniki imajo na vhodu 4 terminalne pare (4 TP) tipa BNC, ki minimizirajo neželene parazitne kapacitivnosti in bolje definirajo referenčno impedančno ravnino, kar mogoče doseganje točnosti v rangu 0,05%. Celovita kalibracija LCR merilnikov vključuje naslednje parametre:

  • frekvenca
  • napetost
  • enosmerni odmik (DC bias)
  • kapacitivnost in faktor disipacije
  • upornost
  • induktivnost

Ročni LCR merilniki

Ročni LCR merilniki so majhni in enostavni merilniki, ki imajo na vhodu tipično 2 terminala. Merilniki omogočajo hitro in enostavno merjenje, po drugi strani pa so omejeni glede frekvenčnega obsega in splošne točnosti. SIQ zagotavlja kalibracijo naslednjih parametrov:

  • induktivnost
  • kapacitivnost
  • upornost

Digitalni kapacitivni mostiči

Digitalni kapacitivni mostiči so najbolj točni komercialni instrumenti za merjenje kapacitivnost in faktorja disipacije na trgu, ki omogočajo visoko stabilnost, resolucijo, linearnost in točnost v območju 5 ppm. Uporabljajo se za kalibracijo delovnih etalonov kapacitivnosti.

Impedančni analizatorji

Impedančni analizatorji se uporabljajo za merjenje frekvenčnega odziva impedance in delujejo do frekvence 100 MHz in več. Merilniki so zasnovani tako, da prikazujejo impedančno krivuljo v odvisnosti od frekvence. Idealni so za testiranje kvalitete elementov v procesu proizvodnje ali v končni kontroli. Kalibracija impedančnih analizatorjev se izvaja podobno kot pri LCR merilnikih.

Etalon kapacitivnosti

Etaloni kapacitivnosti so 4 TP (terminalni pari) naprave, ki se uporabljajo za kalibracijo LCR merilnikov. SIQ zagotavlja kalibracijo kapacitivnosti in faktorja disipacije etalonov kapacitivnosti do frekvence 10 MHz od 1 pF do 1 µF.

Etalon induktivnosti

Etaloni induktivnosti se uporabljajo za kalibracijo LCR merilnikov. SIQ zagotavlja akreditirano kalibracijo etalonov induktivnosti od 100 µH do 10 H od 100 Hz do 1 kHz.

Etalon upornosti

Etaloni upornosti so 4 TP naprave, ki se uporabljajo za kalibracijo LCR merilnikov. SIQ zagotavlja kalibracijo upornosti od enosmernih razmer do frekvence 10 MHz.

Kondenzatorji, upori in tuljave (elementi)

SIQ zagotavlja kalibracijo impedančnih elementov, ki imajo bodisi 2 terminalna para, bodisi 2 terminala. SIQ lahko izvaja akreditirano kalibracijo impedančnih elementov (induktivnost, kapacitivnost in upornost) do frekvence 10 MHz.

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več? Kontaktirajte našo skupino strokovnjakov.

Pišite nam

  • SIQ Ljubljana