Preizkušanje in certificiranje proizvodov

S celovitimi storitvami preskušanja, ocenjevanja, certificiranja in kontrole proizvodov in postopkov svojim partnerjem omogočamo zaupanje v lastne proizvode in lažji nastop na globalnem trgu. Naše izkušeno osebje nudi preskuse na kateri koli stopnji nastajanja novega proizvoda, od zgodnjega razvoja do končne certifikacije.

Za zaupanje v proizvod

  • preskušanje električne varnosti

  • preskušanje mehanske varnosti

  • preskušanje vplivov okolja

  • ugotavljanje elektromagnetne združljivosti

  • nabor kontrolnih storitev

Vrata v globalni trg

  • priglašeni organ z identifikacijsko številko 1304 za več direktiv EU

  • sodelovanje v mednarodnih sporazumih in shemah za medsebojno priznavanje rezultatov preskušanja in certificiranja proizvodov

  • pridobivanje nacionalnih potrdil in certifikatov na posameznih trgih po svetu